Saský, Mořic – z Plavna, Jindřich V.: Přeložená vohrada z němčiny na česko...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1553. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. II 42008, f. A1r–C3v. Editoři Nováková, Natálie, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

[B4v]číslo strany rukopisuNašim upřímným jednáním a napomínáním k pokoji a k srovnání nic nescházelo a že jsme jim z strany Naší jich dobrého rádi přáli a skrze jednání Naše rádi je k tomu fedrovati[102]fedrovati: ffedrovati a jim pomáhati chtěli. A také Jeho[103]Jeho: geo Milost královská ani My žádného zemí a lidí žádostiví nejsme, aniž jakého postranního užitku nebo fortele[104]fortele: ffortele v tom hledáme, anobrž sami dobře to známe, že ho při Vás, jakž jste pak sami předešle to psali, nenajdeme. Ale poněvadž jste tu válku bezpochyby ne bez Vašeho znamenitého fortele[105]fortele: ffortele a Jeho Milosti královské a Nám k znamenité škodě a s nebezpečenstvím začali a do těchto zemí sem obrátili a Vy i Vaší slovy i skutkem toho dokázali jste, z čehož My dobře rozuměti muožeme, ač byšte[106]byšte: ačɓyſſte Jeho Milosti královské, Nás a Jeho Milosti i Našich zemí a lidí poněkud, až byšte[107]byšte: ažbyſſte Svuoj čas příležitější uhlídali, šanovali, že byšte[108]byšte: Zěbyſſte proto Našim společně snešeným a souseduom, s kterýmiž erbanunky a jiné srovnání máme, kterýchž opustiti slušně nemuožeme, pokoje nedali a jich nešanovali, jakož jste se pak již z těch o některé i skutkem pokusili, také se, jakž zprávu máme, nad ten lid válečný, kterýž máte, o více lidu válečného, však pod jménem[109]jménem: gménē jiných velikých vrchností a potentátuov, staráte a o tak mnoho, ješto možné není Vám jeho tak mnoho vydržeti, leč skrze loupeže, plundro[C1r]číslo strany rukopisuvání,

X
102fedrovati: ffedrovati
103Jeho: geo
104fortele: ffortele
105fortele: ffortele
106byšte: ačɓyſſte
107byšte: ažbyſſte
108byšte: Zěbyſſte
109jménem: gménē
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).