Saský, Mořic – z Plavna, Jindřich V.: Přeložená vohrada z němčiny na česko...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1553. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. II 42008, f. A1r–C3v. Editoři Nováková, Natálie, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<<<B1rB1vB2rB2vB3rB3vB4rB4vC1r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[B3r]číslo strany rukopisuz fraňkské země k sobě připojiti a obrátiti mohli, ale Váš umysl bezpochyby[79]bezpochyby: ɓez pochyɓy byl jest ten, že jste toho všeho, až byšte[80]byšte: ažɓyſſte se zase navracovati měli, odložili, jakož pak někteří z Vašich zjevně jsou se slyšeti dali, že Nas a Naše poddané, tepruv až se navracovati budou, jako sluší navštíviti chtějí. Také jest vpravdě[81]vpravdě: w prawdě tak, jakož pak sami se v psaní svém, které ste Nám z Praunšvejku učinili, k tomu znáte, že jste v takovém skrz zemi Naši tažení města Erfurtu[82]Erfurtu: Erffurtu některé vesnice, kteříž v ochraně Naší jsou, vyplundrovali, také na panství Vejsense bratra Našeho milého knížete Augusta skrze Vaše několik osob žalostivě zamordováno jest a nedaleko[83]nedaleko: ne daleko od Bejchlingu dva stavu rytířského toliko pro tu příčinu samu, že jsú se na Nás odvolávali, od Vašich ubiti a jati jsou. Ač i proto jsme sebú k nepřátelství proti osobě Vaší hnouti nedali, leč bychom[84]bychom: lečɓychom vždy prvé Vašemu konečnému oumyslu z strany[85]strany: zſtrany osoby Naší a Našich poddaných vyrozuměli, i také mohlo-li by[86]by: mohloliby ještě mezi Námi a stranou Vaší odpornou jaká naděje k srovnání a upokojení nebo právem se rozdělení státi. Protož jsme Vám psaní o to rozkázali učiniti, kteréž jsme ještě prvé než jste skrze zemi Naši táhli nahotově[87]nahotově: na hotowě měli, oumysl Náš Vám oznamujíce a od Nás tolikéž, co se Nás a Našich dotýče, abyšte se k Nám tolikéž vyjevili, žádajíce, a k tomu abyšte,

X
79bezpochyby: ɓez pochyɓy
80byšte: ažɓyſſte
81vpravdě: w prawdě
82Erfurtu: Erffurtu
83nedaleko: ne daleko
84bychom: lečɓychom
85strany: zſtrany
86by: mohloliby
87nahotově: na hotowě
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).