Saský, Mořic – z Plavna, Jindřich V.: Přeložená vohrada z němčiny na česko...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1553. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. II 42008, f. A1r–C3v. Editoři Nováková, Natálie, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

plundro[C1r]číslo strany rukopisuvání, šacuňky a obtížení stavuov, a tak skrze to mohlo by[110]by: mohloɓy ostatek, což v německých zemích dokaženo není, zplundrováno[111]zplundrováno: zplūdrováno a pokaženo býti, nad čímž mnohý dobrý ctný muž, které jste Vy k sobě v službu za příčinami a nadějí jiných potáhli, časem svým sám lítost nésti musí, a tak z toho ze všeho zřetedlně se znáti muože, že taková Vaše předsevzetí netoliko, jakž Vy tomu barvu dáváte, proti těm, kteříž jsou v Fraňkcích za jednoho se snesli (ač Vám to též proti takovému jejich poddávaní nenáleží), ale i proti jiným nevinným, kteříž s tou věcí nic činiti nemají a tak k zkáze jedné země po druhé v Říši začato jest, jakož jste se pak zjevně více nežli na jednom místě slyšeti dali, kdybyšte[112]kdybyšte: kdyɓyſſte sami nic míti neměli, aby jiným také nic nezuostalo, a tak by[113]by: takɓy potom naposledy i na Jeho Milost královskou a na Nás tolikéž to zlé přijíti mohlo, jakož byšte[114]byšte: Yakožɓyſſte pak, k tomu potom snadnou příčinu uhlídajíc, čas příležitý najíti a sobě vzíti mohli, jakž pak již i jiným se stalo. A protož Jeho Milost královská, též i My a Náši spolu snešení, jakožto (bez chlouby) ne najmenší[115]najmenší: naymēſſj oudové Svaté říše, z takových oznámených hodných a duoležitých příčin, zvláště pak proto[116]proto: pro to, poněvádž žádné přátelské a povlovné napomenutí[a]napomenutí] napomutj, jednání ani ku právu poddávaní u Vás žádného

X
110by: mohloɓy
111zplundrováno: zplūdrováno
112kdybyšte: kdyɓyſſte
113by: takɓy
114byšte: Yakožɓyſſte
115najmenší: naymēſſj
116proto: pro to
anapomenutí] napomutj
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).