Saský, Mořic – z Plavna, Jindřich V.: Přeložená vohrada z němčiny na česko...

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1553. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. II 42008, f. A1r–C3v. Editoři Nováková, Natálie, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

<<<10<A1r–A2rA2vA3rA3vA4r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah
[A1r]číslo strany rukopisu

Přeložená vohrada z němčiny na česko, margkrabi Albrechtovi z Brandenburku odeslaná, pro které příčiny král Jeho Milost a kurfiršt sasky[1]sasky: Sasſky proti témuž margkrabovi tažení vojenské před se vziti[2]vziti: wzyti sou ráčili.

Léta[3]Léta: Létha Páně 1553[4]1553: M.D.LIII..

[A1v]číslo strany rukopisu[5]Prázdné folium.

[A2r]číslo strany rukopisu

Z Boží milosti My Hendrich Svaté římské říše purgkrabě[6]purgkrabě: Purgkhrabě v Míšni, hrabě z Hartnštajna a pán z Plavna a z Gerova, římského, uherského a českého krále etc.cizojazyčný text[7]: rada[8]rada: Radda a Království českého najvyšší kanclíř, od Jeho Milosti královské obzvláštní o tom majíc poručení, a též z Boží milosti My Mouric kníže saské[9]saské: Sasſké, Svaté římské říše arcimaršalek[10]arcimaršalek: ArcyMarſſalek a kurfiršt, landkrabě durýnské a margkrabě v Míšni etc.cizojazyčný text[11]: eč. Vám osvícenému knížeti pánu Albrechtovi mladšímu z Brandenburku, margkrabi[12]margkrabi: Margkhrabi štětinskému, pomorskému, kasubskému a srbskému, knížeti purgkrabi[13]purgkrabi: Purgkhrabi v Normberce a knížeti v Rugen věděti dáváme, jakož mezi jinými dobrými pořádky v Svaté římské říši skrze Velebnost císařskou pána Našeho najmilostivějšího s povolením všech stavuov Svaté říše obecní landfryd[14]landfryd: Landffryd ustanoven jest, v kterémž s dobrým[15]dobrým: dobrȳ uvážením skrze všecky stavy svoleno, přijato a připovědíno jest, že každý řádem a právem se zpravovati a na něm přestati chce, jeden na druhého odpovědmi ani válečným zpuosobem nesahajíc a sobě neškodíc, jakož pak od toho v

X
1sasky: Sasſky
2vziti: wzyti
3Léta: Létha
41553: M.D.LIII.
6purgkrabě: Purgkhrabě
7:
8rada: Radda
9saské: Sasſké
10arcimaršalek: ArcyMarſſalek
11: eč.
12margkrabi: Margkhrabi
13purgkrabi: Purgkhrabi
14landfryd: Landffryd
15dobrým: dobrȳ
5Prázdné folium.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).