Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[153v]číslo strany rukopisuBernart: Rozum zvláští božie milostí osviecený nad tento rozum přirozený a posílený skrze vieru dosiehne té pravdy bez pochyby, ež jest jistě Kristus v svátosti téjto, a božstvie jest jistě v Kristu. A ta svatá útajnost[76]„vvtaynoſt“ bývá dána něterdy poznati něterých nábožných srdcóm, ež poznají kakýms činem nevýmluvným, ež tu jistě jest v téj svátosti, ješto j’ před nimi. A v ta doby viery ku pomoci jim nebude třěba; neb když poznánie pravé příde, již zhyne viera. A v téj tak přěščastnéj chvíli, když to osvěcenie příde srdci velikým náboženstvím, aneb skrúšením srdečním popaden bývá taky člověk, byl li jest kdy hřiešným, pustí slzy za svú vinu; neb súdci svého čije před sebú v téj svátosti, jenž má súditi živé i mrtvé. A pakli méně bude[ej]bude] budem provinilý aneb to, jehož sě j’ byl dopustil, dlúhým pokáním bude setřěl: vezma naději, že j’ jemu závina odpuštěna, a čáku maje, ež to příde, ež ne v zásloně, ale jasným zrakem v utěšení bude zřieti na svého tvórce, v chvále svého vykupitele povstane u velikú radost své mysli a v horlivém náboženství rozchutná sě. Neb toho před sebú pozná v téj svátosti, ješto dává svým věčný život, radost a chválu po tomto životu, ktož budú jej milovati. Ale ten dar vláští božie milosti ne vzdy dán bývá i najmilejším, ale jen někdy. A když byvši ta chvilka i pomine, opět muší věrú pomoc jmieti a onoho poznánie, kak jest bylo, nemoha takéž v svéj mysli jmieti, jen ež to pomnieti bude, ež dobro bieše, a vzdychati po tom bude. Ó přědivná a neobsěžitá dobroto božie, i kto tě osiehne svým obmyslem! Z tohoť bývá, ež dotud bude Hospodin svú útěchú tak člověčie srdce přecházěti, až někdy člověk, přída k sobě, zpósobí jemu bydlo v svém srdci, jakož sě čte, ež když Helizeus prorok často sě stavoval u jedněch lidí bohobojných, řekla žena muži

X
ejbude] budem
76„vvtaynoſt“
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).