Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<252v253r253v254r254v>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[254v]číslo strany rukopisupísmě tak často a na mnohých miestech, abychom vzdy majíc své dóstojenstvo na paměti, stud k hřiechu jměli[nj]jměli] negmyely a podobně k svému dóstojenství život vedli. Neb čím sě kto mní zavrženějším, tiem často bydlí netbavějie. Protož máme sě skrz to u vláští milosti rozchutnati, ež jsme nazváni synové boží. A nejen jmenem, ale dal nám moc, abychom mohli býti synové boží, věřiec ve jmeno Syna božieho, přirozením jediného pána našeho Jezu Krista. A protož v tom úmysle, v té žádosti modliti sě Bohu jako Otci svata j’ modlitva a činí svaty takové modlitevníky.

Jest pak světějšie modlitva, ješto pochodí z úmysla toho a v té žádosti od sbožné duše, ješto j’ již raněna milostí čistého chotě nebeského. A mohu řéci, že j’ světějšie; neb ktož zří k Bohu jako k Otci, ale k dědičstvu z toho čáku jmaje, své pohody hledaje od Otce, aby jměl blažený život […]text doplněný editorem protož většieť jest Boha jako choti svého milovati, neb čistá chot, duše čistá, když rozejže ji milost k Synu božiemu, jako k choti čistému a velebnému, nic jiného nemiluje[nk]nemiluje] nemylug [nic]text doplněný editorem nežádá, nic nemyslí[nl]nemyslí] nemy užitka svého jediné[nm]jediné] gedyn, aby jměla choti svého[nn]svého] ſwe, vzdy naň zřela bez přiekazy[no]přiekazy] p. A ač žádá královstva[np]královstva] klowſtwa[177]slovo na rozhraní dvou řádků nebeského, to[nq]to] t [jen]text doplněný editorem proto, aby svého choti jměla[nr]jměla] ela již bez záslony a [bez]text doplněný editorem přiekazy, jediné v [něm]text doplněný editorem svú útěchu kladúc všicku[ns]všicku] ſſicku. A zatiem ač[nt]] ac bude[nu]bude] de zde trpěti něco někakým[nv]někakým] kakým božím přepuštěním[nw]přepuštěním] przepenijm[178]slovo na rozhraní dvou řádků, proto sě od choti[nx]choti] c svého nerozpáčí; jako[ny]jako] y chot věrná, ač by[nz]by] b [ji]text doplněný editorem i urazil milý jejie, [však]text doplněný editorem by s ním vzdy ráda [byla]text doplněný editorem, a to má za najvětší[oa]najvětší] naywyet smutek, za najvětší[ob]najvětší] naywyet túhu[oc]túhu] hu choti milého neviděti[od]neviděti] neety. Protož jest, jakž[oe]jakž] yakz [die]text doplněný editorem i Písmo, ež otce i mateře[of]mateře] m ostane člověk; takež[og]takež] ta ačť jest svatá modlitva[oh]modlitva] mo, ješto z té milosti jde, [ješto…]text doplněný editorem

X
njjměli] negmyely
nknemiluje] nemylug
nlnemyslí] nemy
nmjediné] gedyn
nnsvého] ſwe
nopřiekazy] p
npkrálovstva] klowſtwa
nqto] t
nrjměla] ela
nsvšicku] ſſicku
nt] ac
nubude] de
nvněkakým] kakým
nwpřepuštěním] przepenijm
nxchoti] c
nyjako] y
nzby] b
oanajvětší] naywyet
obnajvětší] naywyet
octúhu] hu
odneviděti] neety
oejakž] yakz
ofmateře] m
ogtakež] ta
ohmodlitva] mo
177slovo na rozhraní dvou řádků
178slovo na rozhraní dvou řádků
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 23 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).