Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[152v]číslo strany rukopisus Bohem vieže. A protož má své ledvie přepásati, od tělesné sě sdrže nečistoty, ktož přistúpá k téj svátosti. Neb když David s svými chtěl jiesti chléb posvátný, ješto j’ nebyl roven chlebu tomuto, otázáno jeho, byl li by i s těmi svými číst od žen před tiem chvíli něterú; tehdyť ovšem potřebuje toho velebnost svátosti této. Dieť svatý Otec Lev papež: Častoť vám pravi, aby k hodóm božím netolik od neščastné nečistoty s nesvými ženami sdržěli sě, ale i od svých žen vlastních. A ješto die: Obuv budete jmieti na svých nohách, ukazuje druhú přípravu, aby ty žádosti, ješto mysl tržie, byly od zemských věcí odlúčeny, jako noha obuví jsúc obchráněna čísta bude, aby takéž mysl, jsúc jako v obuvi z kóží zvieřat mrtvých, byla čísta, točíš jsúc obchráněna příklady Otcóv svatých, ješto byvše zde i sešli s světa, dobré naučenie i příklady nám ostavivše jako své kóže. Ješto pak hól v rukú velí držěti ku pomoci, to miení, abychom ve všem pomoci sě držěli kříže pána našeho Jezukrista. Neb kdybychom nejměli ku pomoci kříže jeho, že j’ za ny trpěl až i smrt na kříži, nic bychom nemohli sami sebú. Protož tu hól máme ke všemu svému dobrému podporú jmieti. Toť jest ta hól, ješto j’ ona hól Jakubova znamenávala, ješto s ní on Jordan přěšel, a pak přišel za sě, dva zástupy veda s sebú. Takéž Kristus s jedinú holí svatého kříže přěšel svět tento jako bystrú řěku, vyšed z nebes na svět, a vrátil sě, dva zástupy, pohanský lid i židovský, veda s sebú v jednéj vieře. Protož hól kříže svatého máme v svú rukú držěti, duchovně přistúpajíc k svátosti téjto, točíš majíc v paměti, že j’ za ny trpěl na kříži, a činiec protiv téj tak velikéj milosti jeho podobné skutky. Neb bez pomoci svatého kříže nelze, by nám s životem vyjíti bylo z zabylého tohoto světa svú silú

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).