[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Blén. Iusquiamuscizojazyčný text

Blén jest studený na třetiem stupni a suchý na druhém stupni a jest trój. Prvý květ má črvený a siemě črné. Druhý má květ jako stred a siemě črvené. Třetí má květ bielý a siemě bielé. Prvý dvój blén nadýmá a přivodí bolesti těžké v hlavě. A prvý blén horší jest druhého a nejmá přijímán býti v lékarství, neb umořuje člověka. Ale blén druhý hodí sě, neb miezka toho sěmene hodí sě k očima, ktož miezky jeho přičiní k múce, jest dobrý flastr na horké hlízy z něho. Též činí listie z něho, ale ne tak mocně jako miezka, točíš voda vydávená z něho. Ktož zetře neb ztluče blén s vínem a z toho flastr učiní, spomáhá dně v nohách, jiež druzí řiekají křeč. {Na zuby}marginální přípisek mladší rukou A ktož kořen jeho s octem vaří a usta tiem promyje, bolest v zubiech utiší.

Běličky jsú horké a suché a mají moc staviti červenú nemoc a vně jě přikládají aneb zvařiec i požívají jich vnitř a spomáhají proti úst, jazyka a dásni bolestem. A také v ostré zimnici spomáhají.

Menta crispa ortulana estcizojazyčný text

Balšán jest dvój, jeden roste v zahradách a druhý jest planý, točíš konská neb kobylí máta. Zahradní balšán jest horký a suchý, ktož z něho šalši učiní a jie požívá, přivodí chut jedenie, potrá li, a nechut zapudí. A balšán s octem jest pomocen proti všeliké mdlobě. Ktož miezku balšánovú k mléku přičiní, nedá sě mléku sednúti. A ktož tú miezkú sýróv pomaže, nehnijí ani červivějí.

Lauribaccacizojazyčný text

Bob jest studený a suchý, smiešený a spomáhá vyplivati neb vychrkati mokrosti od srdce, točíš z prsí, a od plic. {Proti červené}marginální přípisek mladší rukou; * nejisté čtení Ktož i s lupinami a s uoctem a s vodú jej jie, staví črvenú nemoc a tracenie. Ale bob nadýmá a jest nesnaden

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).