[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

v prsech, a bavlna jest mokra a horka, protož hodí se kabátóm.

Castoriumcizojazyčný text

Bobrový stroj jsú múdce od bobra a jsú horka na třetiem stupni a sucha na druhým stupni a mezi všemi věcmi má moc rozpustiti a posíliti miesta klúbná. A víno vařené s strojem bobrovým a s rútú a šalvějí spomáhá proti dně a proti padúcí nemoci. A také mužóm povzdvíhá náčinie, když jej s vínem vaří a po třikrát pie. Též činí, ktož jej syrov večer a ráno jie.

Cicutacizojazyčný text

Bolehlav, a druzí jemu řiekají všivec, má stvol dúpnatý s mnoho články a na stblu kolo jako korunu z bielého kvietie a siemě podobné k anýzu, jedno že jest bělejšie, a kořen ten svú studeností umořuje člověka, jedno leč kto víno pie čisté, teplé a dobré hned po přijímaní toho koření bolehlava. Ktož flastr z něho učiní na múdy i na konec, nedá přeludu nočniemu býti ani vstáti konci muskému. A ktož by flastr z toho koření neb z bolehlavu aneb z jeho miezky na cecky panně přiložil a na dětinské nádobie, nedá jim viece ruosti.

Edera duplexcizojazyčný text

Břečtan jest dvój, jeden na dřieví roste a druhý po zemi. Prvý skládají s protivnými věcmi, točíš s horkými a studenými. Ktož listie jeho vaří u víně, léčí a uzdravuje rány. Ktož jej s octem vaří a flastr učiní, spomáhá bolesti slezeny. Ale listie jest silnějšie moci k tomu. A ješče jest roličný břěčtan. Neb některý roste ve pšenici, obálejě sě, a spomáhá zlostným vřědóm a zlečuje, což jest ohněm spáleno. Ale s octem vařený spomáhá bolesti slezena, když z toho flastr přičiní neb přiloží. A také květ jeho s šafránem třený a přiložený na spáleninu, jest velmi pomocno.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).