[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

a v sobě sě promění v kalostudnost.

Betonicacizojazyčný text

Bukvice jest horká a suchá na třetím stupni a na všaký rok sě plodí, maje čtverohranatý stvol a listie podobné k dubovému listí, střihané. Umenšuje mokrosti hrubé a rozespe kámen v třieslech a čistí plíce a játry a spomáhá zetřění bolestí klúbním, točíš in renibus nervorumcizojazyčný text. A spomáhá ot padúcí nemoci, když jie pie u vodě vařené. A ktož jie vypie jednu dragmu s octem a strdí, pomáhá bolesti slezeny. A ktož ji rozžije a potom pozře a pie na to víno, napravuje zlý žaludek. A ktož obecně přijímá jednu dragmu v pití bukvici, čistí zrak. Ale ktož dá ženě v teplé vodě IIII dragmy bukvice vypiti, spomáhá od zdýmanie a od hryzení a těžkosti porození dietěte. A ktož kořen u vodě vaří, až by vyvřele dvě čásce vody, a tiem oči pomazal, spomáhá od vřěduov horkých v očí. Také ktož ji s dobrým vínem vaří dobře, ať by pára nevyšla, a pie to ráno teplé, všelikú studenú nemoc stavuje. Také s bielkem a vínem tlučená a na ránu položená násilně cělé. Také ktož ji samu o sobě hryze neb jejím prachem ránu potrúsí, hned krev stane. Také ktož ji ztluče s vínem a v ránu položí, všecko maso hnilé a divie spudí. Také ktož s vínem aneb s octem vaří a tiem hlavu zmyje, všecku bolest z hlavy vyžene a utiší.

Boragocizojazyčný text

Burák má listie málo ostré a květ jako hvězdu modré barvy a jest horký a mokrý v prvním stupni a jest chválené zelé, neb činí zpanilú, dobrú krev a spomáhá těm, ješto bolest mají srdečnú. Dicit burago, gaudia semper ago.cizojazyčný text

Bombaxcizojazyčný text

Bavlna jest vlna na dřieví, kteréhožto dřeva miezka z listie jest spomocna črvené nemoci dětem. A siemě toho dřeva spomáhá od kašle o bolestech

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).