Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

[64v]číslo strany rukopisui země, moře i vešcek národ[985]vešcek národ] omnia reptilia lat., jenž v nich jest[986]jenž … jest] in eis lat., quae in eis sunt var.. Ps68,36 Nebo bóh zdrávu učinil horu[987]horu] navíc oproti lat. Sion a ustavena budú města Jude[988]Jude] Iuda lat.. I budú bydliti tam a dědinú dobudú jeho. Ps68,37 A plod slúh jich[989]jich] eius lat. vzvládne jím, a jižto milujú jmě jeho, budú bydliti v něm.

LXIX.[990]LXIX.] VIIII rkp., připsáno na okraji

Ps69,1[991]verš nepřeložen Ps69,2 Bože, ku pomoci méj vzezři, hospodine, ku pomáhaňú mně pospěj. Ps69,3 Pohaněni buďte i potupeni, jižto hledajú duše mé. Ps69,4 Navraťte sě zasě a styďte sě, jižto chtie mému zlému. Navraťte sě inhed stydiece sě, již mi dějú: „Běda, beda[992]Běda, beda] Euge, euge lat., Va, va var.!“ Ps69,5 Radujte sě i veselte sě v tobě všickni, jižto hledajú tebe, a rcěte vždycky: „Vzbelbi[993]Vzbelbi] přepsáno z vzwelbi sě hospodin,“ jižto milujú spasenie tvé. Ps69,6 Ale já nedostatečen a chud sem, hospodine[994]hospodine] Deus lat., spomoz[995]spomoz] ſpoz rkp. mi. Pomocník mój buď[996]buď] navíc oproti lat. a vykupitel mój si ty, hospodine, nemeškaj.

LXX.[997]LXX.] připsáno na okraji

Ps70,1 Hospodine[998]Hospodine] v lat. předchází Psalmus David, filiorum Ionadab, et priorum captivorum, v tě sem úfal, nebudu pohaněn[999]pohaněn] pohanye rkp. u věky. Ps70,2 V tvéj pravdě [65r]číslo strany rukopisuvyprosť mě a vysvoboď mě. Nakloň ke mně ucho své a uzdrav mě. Ps70,3 Buď mi u boha zbráněnie[1000]zbráněnie] protectorem lat. a u miesto ohrazené, aby mě zdráva učinil, nebo tvrdost má a útočišče mé ty si. Ps70,4 Bože mój, vyprosť [mě]text doplněný editorem[1001]mě] me lat. z ruky hřiešníkové a z ruky protiv ustaveňú čiňúcích a zlých[1002]zlých] iniqui lat., Ps70,5 nebo ty si utrpenie mé, hospodine, hospodine, nadějě má ot mladosti mé. Ps70,6 V tobě sem potvrzen z mladosti[1003]z mladosti] ex utero lat., z břucha mateře mé ty si obráncě mój, v tobě pěnie mé veždy. Ps70,7 Jakožto protivenstvie učiněn sem mnohým a ty obranitel mój[1004]mój] navíc oproti lat. mocný. Ps70,8 Naplnie sě[1005]Naplnie sě] Repleatur lat. usta má chvály, abych spieval chválu tvú, cělý den velikost tvú. Ps70,9 Nezamietaj mne v času starosti, když zhyne moc má, neopuščuj mě. Ps70,10 Nebo řekli sú nepřietelé moji mně, a jižto střěžiechu dušě mé, radu učinili sú v jedno Ps70,11 a[1006]a] navíc oproti lat. řkúce: „Bóh jest opustil jej, následujte a popadněte jej, nebo nenie, kto

X
985vešcek národ] omnia reptilia lat.
986jenž … jest] in eis lat., quae in eis sunt var.
987horu] navíc oproti lat.
988Jude] Iuda lat.
989jich] eius lat.
990LXIX.] VIIII rkp., připsáno na okraji
991verš nepřeložen
992Běda, beda] Euge, euge lat., Va, va var.
993Vzbelbi] přepsáno z vzwelbi
994hospodine] Deus lat.
995spomoz] ſpoz rkp.
996buď] navíc oproti lat.
997LXX.] připsáno na okraji
998Hospodine] v lat. předchází Psalmus David, filiorum Ionadab, et priorum captivorum
999pohaněn] pohanye rkp.
1000zbráněnie] protectorem lat.
1001mě] me lat.
1002zlých] iniqui lat.
1003z mladosti] ex utero lat.
1004mój] navíc oproti lat.
1005Naplnie sě] Repleatur lat.
1006a] navíc oproti lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).