Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

mo[60v]číslo strany rukopisudlitvy mé[912]mé] + et lat., milosrdenstvie svého ote mne.

LXVI.[913]LXVI.] VI rkp., připsáno na levěm a dolním okraji

Ps66,1[914]verš nepřeložen Ps66,2 Bóh smiluj sě nad námi a požehnaj nám, osvěť obličej[915]obličej] + suum super nos, et misereatur lat. (homoiot.) nad námi, Ps66,3 abychom poznali na zemi cěstu tvú, ve všěch národiech spasenie tvé. Ps66,4 Zpoviedajte sě tobě ľudie, bože, zpoviedajte sě tobě všickni ľudie. Ps66,5 Veseliti i radovati sě budú[916]Veseliti i radovati sě budú] Laetentur et exsultent lat. národové, nebo súdíš ľudi u pravdě a národy na zemi zpravuješ. Ps66,6 Zpoviedajte sě tobě, bože, ľudie, zpoviedajte sě tobě[917]tobě] + populi lat. všickni. Ps66,7 Země dala plod svój, požehnaj ny bóh, bóh náš! Ps66,8 Požehnaj ny bóh a bojte sě jeho všickni kraji[918]kraji] -r- nadepsáno korektorem země.

LXVII.[919]LXVII.] VII rkp., připsáno na okraji

Ps67,1[920]verš nepřeložen Ps67,2 Vstane[921]Vstane] Exsurgat lat. bóh i roprášeni budú[922]roprášeni budú] dissipentur lat. nepřietelé jeho a zabehnú[923]zabehnú] fugiant lat. ot obličeje jeho, jišto sú ho nenáviděli. Ps67,3 Jakož dým hyne, tak[924]tak] navíc oproti lat. zhyňte, a[925]a] navíc oproti lat. jakožto vosk plóve ot obličěje ohně, tak hyňte hřiešníci ot obličeje božieho. Ps67,4 A [61r]číslo strany rukopisupraví hodovati budú a vzradujú v obezřeňú božiem a kochati sě budú[926]hodovati budú … vzradujú … kochati sě budú] epulentur … exsultent … delectentur lat. u veseľú[927]veseľú] druhé -e- nadepsáno korektorem. Ps67,5 Zpievajte bohu, slávu rcete jmeni jeho, cěstu učiňte jemu, jenž vzchodí nad západ. Hospodin [jmě]text doplněný editorem[928]jmě] nomen lat. jemu, radujte sě v obezřěňú jeho. [Zamúceni budú]text doplněný editorem[929]Zamúceni budú] Turbabuntur lat., ot obličěje jeho, Ps67,6 otcě sirotkóv[930]sirotkóv] částečně upraveno korektorem a súdcě vdóv. Bóh u miestě svatém svém, Ps67,7 bóh[931]bóh] + qui lat. bydliti kazuje jedné hodiny[932]jedné hodiny] unius moris lat., překladatel četl unius horis v domu, jenž vyvodí svázané u moci, takež ony, jižto sě vzochvujú, jižto bydlé v roviech. Ps67,8 Bože, když vyndeš v obezřěňú ľuda tvého, když přěndeš[933]když přěndeš] cum petransires lat. na púšti, Ps67,9 země hnula sě jest a[934]a] etenim lat., et var. nebesa kapaly sú ot obličie božieho ot[935]ot] nadepsáno korektorem, navíc oproti lat. hory[936]hory] navíc oproti lat. Sinaj[937]Sinaj] + a facie lat., boha Israhel. Ps67,10 Déšť volný rozvedeš, bože, dědině tvéj[938]tvéj] + et lat., roznemocněla jest, ale ty, hospodine[939]hospodine] navíc oproti lat., sjednal si ju. Ps67,11 Zvieřata tvá bydliti budú v ní, připravil si v sladkosti tvéj chudého[940]chudého] pauperi lat., bože. Ps67,12 Hospodin dá slovo kazatelóm mo[61v]číslo strany rukopisuci

X
912mé] + et lat.
913LXVI.] VI rkp., připsáno na levěm a dolním okraji
914verš nepřeložen
915obličej] + suum super nos, et misereatur lat. (homoiot.)
916Veseliti i radovati sě budú] Laetentur et exsultent lat.
917tobě] + populi lat.
918kraji] -r- nadepsáno korektorem
919LXVII.] VII rkp., připsáno na okraji
920verš nepřeložen
921Vstane] Exsurgat lat.
922roprášeni budú] dissipentur lat.
923zabehnú] fugiant lat.
924tak] navíc oproti lat.
925a] navíc oproti lat.
926hodovati budú … vzradujú … kochati sě budú] epulentur … exsultent … delectentur lat.
927veseľú] druhé -e- nadepsáno korektorem
928jmě] nomen lat.
929Zamúceni budú] Turbabuntur lat.
930sirotkóv] částečně upraveno korektorem
931bóh] + qui lat.
932jedné hodiny] unius moris lat., překladatel četl unius horis
933když přěndeš] cum petransires lat.
934a] etenim lat., et var.
935ot] nadepsáno korektorem, navíc oproti lat.
936hory] navíc oproti lat.
937Sinaj] + a facie lat.
938tvéj] + et lat.
939hospodine] navíc oproti lat.
940chudého] pauperi lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).