Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

[63v]číslo strany rukopisudobré ľubosti, bože. Ve mnostv́ú milosrdenstvie tvého slyš mě u pravdě zdravie tvého. Ps68,15 Vyprosť mě z bláta, abych neuhřazl, vysvoboď mě ot těch, jižto mne nenávidie, a z hlubokostí vód. Ps68,16 Nepotopuj mne búřě vodná ani pohlcuj mne hlubokost ani rozěvuj na mě propast úst svých. Ps68,17 Uslyš mě, hospodine, nebo dobrotivé jest milosrdie tvé, podlé mnostvie smilování tvých vezři na mě. Ps68,18 A neotvracuj obličěje tvého ot dietěte tvého, nebo múcu sě, rúčě uslyš hlas mój[971]uslyš hlas mój] exaudi me lat.. Ps68,19 Urozumej duši méj a vysvoboď ju, pro mé nepřátely vyprosť mě. Ps68,20 Ty vieš úkoru mú a hanbu mú a potupenie mé, Ps68,21 v obezřěňú tvém sú všickni, jižto mútie mě. Rúhotu[972]Rúhotu] přepsáno z pův. ruhutu čakalo jest srdce[973]srdce] ſrdcie rkp. mé a hubenstvie. I strpěl sem, jenž pospolu [sě]text doplněný editorem zamucováše[974]<sě> zamucováše] contristaretur lat., i nebyl jest[975]jest] + et lat., nemá var., jenž by utěšil, i nenalezl sem. Ps68,22 A dali sú u pokrm mój žluč a v žiezi [64r]číslo strany rukopisuméj napájěli sú mě octem[976]octem] oczſtem rkp.. Ps68,23 Buď stól jich proti nim v osidlo a v otplatu[977]v otplatu] in retributiones lat., in retributionem var. a v úkoru. Ps68,24 Temny buďte oči jich, aby neviděli, a chřbetové[978]chřbetové] dorsum lat. jich veždy nakřiveni[979]nakřiveni] incurva lat.. Ps68,25 Vylí na ně hněv tvój a rozľúcení hněvu tvého popadni jě. Ps68,26 Buď přiebytek jich pust a v jich schranách nebuď, kto by bydlil. Ps68,27 Nebo jehož si[980]si] + tu lat. zahubil, následovali sú a nad bolest jézev mých přidali sú. Ps68,28 Přilož zlost nad zlost jich a nevchoďte u pravedlnost tvú. Ps68,29 Shlazeni[981]Shlazeni] -h- připsáno korektorem na okraji buďte s kníh živých a s pravými nepište sě. Ps68,30[982]Já] Y ay rkp. sem chudý a bolestiv, zdravie tvé, hospodine[983]hospodine] Deus lat., přijalo mě. Ps68,31 Chváliti budu jmě božie se zpievaním a vzbelb̓u jej v chvále. Ps68,32 I sľúb̓í[984]sľúb̓í] ſliu|biu rkp. sě bohu nad telec mladý, rohy vykazujúcí a paznohty. Ps68,33 Vizte chudí a veselte sě, hledajte boha a živa bude dušě vašě, Ps68,34 nebo uslyšal jest chudé hospodin a přěmoženými svými nepohrděl. Ps68,35 Chvalte jej nebesa

X
971uslyš hlas mój] exaudi me lat.
972Rúhotu] přepsáno z pův. ruhutu
973srdce] ſrdcie rkp.
974<sě> zamucováše] contristaretur lat.
975jest] + et lat., nemá var.
976octem] oczſtem rkp.
977v otplatu] in retributiones lat., in retributionem var.
978chřbetové] dorsum lat.
979nakřiveni] incurva lat.
980si] + tu lat.
981Shlazeni] -h- připsáno korektorem na okraji
982Já] Y ay rkp.
983hospodine] Deus lat.
984sľúb̓í] ſliu|biu rkp.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).