Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

súznie[49v]číslo strany rukopisuše[723]súznieše] concinnabat lat., překladatel četl concinebat zlost[724]zlost] dolos lat.. Ps49,20 Sedě proti bratru tvému mluvieše a proti synu mateře[725]mateře] materzie rkp. tvé ukládal si pohoršenie. Ps49,21 Tos učinil, a mlčal sem. Pomienil si lestně, že budu tobě roven, tresktati tě budu a ustav́u proti obličěju tvému. Ps49,22 Urozumějte tomu, jižto zapomínáte[726]zapomínáte] -te nadepsáno korektorem hospodina[727]hospodina] Deum lat., Dominum var., ne když by uchytil a nebyl by, kto by vypravil. Ps49,23 Obět chvály učstí mě a tam cěsta, kdežto ukážu jemu zdravie božé.“

L.[728]L.] připsáno na okraji

Ps50,1[729]verš nepřeložen Ps50,2[730]verš nepřeložen Ps50,3 Smiluj sě nade mnú, hospodine[731]hospodine] Deus lat., podlé velikého milosrdenstvie tvého a podlé mnostvie smilování tvých a[732]a] navíc oproti lat. zahlaď zlost mú. Ps50,4 Viec obmý mě ot mé zlosti a ot hřiecha mého učisť mě. Ps50,5 Nebo[733]Nebo] Ne rkp. zlost mú já znaju a hřiech mój protiv mně jest veždy. Ps50,6 Tobě samému hřěšil sem a zlé přěd tobú učinil sem, aby sě zpravil v řěčiech[734]řěčiech] rſieczich rkp., -e- nadepsáno korektorem tvých, a pomstiž[735]pomstiž] vincas lat., překladatel četl vindices (?), když súditi budeš[736]súditi budeš] iudicaris lat.. Ps50,7 Nebo aj zři, ve zlostech počat sem a v hřiešiech počala [50r]číslo strany rukopisumě mátě má. Ps50,8 Nebo aj zři, pravdu miloval si, nejistosti a tajnosti múdrosti tvé zjěvil si mi. Ps50,9 Pokropíš mě yzopem a očiščen budu, obmyješ mě a nad snieh oběluju. Ps50,10 Sluchu mému dáš radost a veselé i vzradujú sě kosti ponížené. Ps50,11 Otvrať obličěj tvój ot hřiechóv[737]hřiechóv] -ow nadepsáno korektorem mých a všěckny zlosti mé shlaď. Ps50,12 Srdce čisté stvoř ve mně, bože, a duch pravý obnov u mém životě[738]u mém životě] in visceribus meis lat.. Ps50,13 Nezamietaj mne ot obličěje tvého a ducha svatého[739]svatého] + tuum lat. neotnos ote mne. Ps50,14 Navrať mi veselé spasenie tvého a duchem náprvním[740]náprvním] korektor upravuje na najprvním stvrď mě. Ps50,15 Učiti budu zlostivé cěstám tvým a nemilostiví k tobě obrátie sě. Ps50,16 Zprosť mě krví, bože, bože zdravie mého, i povýší[741]povýší] exsultabit lat., exaltabit var. jazyk mój pravdy tvé. Ps50,17 Hospodine, rty má otvoř[742]otvoř] aperies lat. a usta má zvěstujú chválu tvú. Ps50,18 Nebo by byl chtěl obět, bych dal nebo ovšem[743]ovšem] owſiem rkp., obětí nemilovati bu[50v]číslo strany rukopisudeš.

X
723súznieše] concinnabat lat., překladatel četl concinebat
724zlost] dolos lat.
725mateře] materzie rkp.
726zapomínáte] -te nadepsáno korektorem
727hospodina] Deum lat., Dominum var.
728L.] připsáno na okraji
729verš nepřeložen
730verš nepřeložen
731hospodine] Deus lat.
732a] navíc oproti lat.
733Nebo] Ne rkp.
734řěčiech] rſieczich rkp., -e- nadepsáno korektorem
735pomstiž] vincas lat., překladatel četl vindices (?)
736súditi budeš] iudicaris lat.
737hřiechóv] -ow nadepsáno korektorem
738u mém životě] in visceribus meis lat.
739svatého] + tuum lat.
740náprvním] korektor upravuje na najprvním
741povýší] exsultabit lat., exaltabit var.
742otvoř] aperies lat.
743ovšem] owſiem rkp.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).