Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

[54v]číslo strany rukopisu Ps56,12 Povyš sě nad nebesa, bože, a nade všu zeḿu chvála tvá.

LVII.[813]LVII.] VII rkp., připsáno na okraji

Ps57,1[814]verš nepřeložen Ps57,2 Ač však ovšem pravdu mluvíte, právě[815]právě] recta lat., recte var. suďte, synové člověčí. Ps57,3 Anebo v srdcu zlost činíte, v zemi nepravosti rucě vašě jednajú. Ps57,4 Vzdáleni sú hřiešníci ot narozenie[816]ot narozenie] a vulva lat., blúdili sú ot života mater svých[817]mater svých] navíc oproti lat., mluvili sú falešná. Ps57,5 Roľúcenie o něm podlé podobenstvie hadu ľútého, jako aspida hlušcě[818]hlušcě] hluſſie rkp., + et lat. zatkávajúcieho uši svoji, Ps57,6 jěžto neuslyšie[819]jěžto neuslyšie] quae non exaudiet lat. hlasu čaroděníkových a jědovatcě omieždějúcieho múdřě. Ps57,7 Bóh zetře zuby jich v ustiech jich, čeľusti lvové zetře hospodin. Ps57,8 K ničemuž otejde[820]otejde] devenient lat. jako voda běžúcie, napal jest lučišče své, doňedž nerozmocnějú. Ps57,9 Jakožto vosk, jenžto plóve, otneseni budú, nadpadl oheň i neviděli sú sluncě. Ps57,10 Dřéve než by urozumělo trnie vašě puká[55r]číslo strany rukopisunie, jako živi súce, tak v hněvě pohltí jě. Ps57,11 Vzraduje sě pravý, když uzří pomstu, rucě svoje umyje ve krvi hřiešných[821]hřiešných] peccatoris lat., peccatorum var.. Ps57,12 I bude řéci člověk: „Ač ovšem[822]ovšem] owſiemrkp. jest plod pravému, ovšem jest bóh, súdě jě na zemi.“

David LVIII.[823]LVIII.] VIII rkp., připsáno na okraji

Ps58,1[824]verš nepřeložen Ps58,2 Vyprosť mě z mých nepřátel, bože mój, a ot vstávajúcích protiv mně vysvoboď mě. Ps58,3 Vyprosť mě ot čiňúcích zlost a ot mužóv krví uzdrav mě. Ps58,4 Nebo aj zři, popadli sú dušu mú, vzpodvihli sú sě mocní u mě. Ps58,5 Ani zlost má, ani hřiech mój, hospodine, bez zlosti běhal sem i zpravil sem sě. Ps58,6 Vstaň u potkánie mé a viz a ty, hospodine bóh cností, bože Kajúcích[825]Kajúcích] Israël lat., rozmysl k navščieveňú všěch národóv, nesmiluj sě všěm, jižto činie zlost. Ps58,7 Obrátie sě k večeru a hlad trpěti budú jakožto psi a obejdú město. Ps58,8 Aj zři, vzmluvie v ustech svých a meč [55v]číslo strany rukopisu

X
813LVII.] VII rkp., připsáno na okraji
814verš nepřeložen
815právě] recta lat., recte var.
816ot narozenie] a vulva lat.
817mater svých] navíc oproti lat.
818hlušcě] hluſſie rkp., + et lat.
819jěžto neuslyšie] quae non exaudiet lat.
820otejde] devenient lat.
821hřiešných] peccatoris lat., peccatorum var.
822ovšem] owſiemrkp.
823LVIII.] VIII rkp., připsáno na okraji
824verš nepřeložen
825Kajúcích] Israël lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).