Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

[40r]číslo strany rukopisuaby sě nikdy nevzradovali nepřietelé moji nade mnú, a když sě hnú nohy mé, na mě mnohé mluvili sú. Ps37,18 Nebo já u bičování[558]bičování] biczowanye rkp. hotov sem a bolest má v opatřeňú mém veždy. Ps37,19 Nebo zlost mú zvěstovati budu a pomyšľu o mém hřiešě. Ps37,20 Ale nepřietelé moji živi budú[559]živi budú] vivunt lat., vivent var. a utvrzeni sú nad mě[560]mě] + et lat., rozmnožili sú sě, jižto nenávidiechu mne lstivě. Ps37,21 Již otplacujú zlým za dobré, zdieráchu mi, nebo následovách dobrotu. Ps37,22 Neopúštěj mne, hospodine bože mój, a[561]a] navíc oproti lat. neotchoď ote mne. Ps37,23 Vzezři ku pomoci méj, hospodine bože zdravie mého.

Feřie úternie počíná, XXXVIII.[562]XXXVIII.] VIII. připsáno na okraji mladší rukou

Ps38,1[563]verš nepřeložen Ps38,2 Řekl sem: „Ostřiehati budu cěst mých, abych neshřěšil v jazycě mém. Uložil sem ustóm mým strážu, když by sě vzprotivil hřiešník proti mně.“ Ps38,3 Oněměl sem a ponížen sem a mlčal sem ot dobrých, nebo[564]nebo] et lat. obnovena jest bolest má. [40v]číslo strany rukopisuPs38,4 Rozhřielo[565]Rozhřielo] Rozhlo rkp. sě srdce[566]srdce] ſrdcie rkp. mé ve mně a u myšleňú mém vzplane oheň. Ps38,5 Mluvil sem v mém jazycě: „Známo mi učiň skonánie mé, hospodine, a počet dnóv mých který jest, abych věděl[567]věděl] wediel rkp., co mi sě nedostane.“ Ps38,6 Aj zři, změřitedlny uložil si dni mé mně[568]mně] navíc oproti lat. a postava má jakžto ničse přěd tobú. Nebo jistě jest rozličná ješutnost, všeliký člověk živý. Ps38,7 Nebo jistě v obrazě přěchodí člověk, a[569]a] sed et lat. nadarmo mútí sě. Shromažďuje[570]Shromažďuje] Shromadyuge rkp. a nevie, komu sbierati jě bude. Ps38,8 A nenie které jest čekánie mé, ili ne hospodin? A podstava má u tebe jest. Ps38,9 Ze všěch zlostí mých vyprosť mě, ohavenstvím nemúdrému dal si mě. Ps38,10 Oněměch a neotvořich úst mých, nebo ty učinil si to[571]to] navíc oproti lat., Ps38,11 otchyl ote mne rány tvé. Ps38,12 Ot moci ruky tvé já sem pohynul u porokováních, pro zlost tresktal si člověka. A hynúti kázal si jako pavúku dušu jeho, nebo zajisté jěšutně mútí všeliký člověk.

X
558bičování] biczowanye rkp.
559živi budú] vivunt lat., vivent var.
560mě] + et lat.
561a] navíc oproti lat.
562XXXVIII.] VIII. připsáno na okraji mladší rukou
563verš nepřeložen
564nebo] et lat.
565Rozhřielo] Rozhlo rkp.
566srdce] ſrdcie rkp.
567věděl] wediel rkp.
568mně] navíc oproti lat.
569a] sed et lat.
570Shromažďuje] Shromadyuge rkp.
571to] navíc oproti lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).