Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

[39r]číslo strany rukopisuvýšena a vzpodvižena jako cedry Libanicizojazyčný text. Ps36,36 I šel sem, a aj zři, nebieše[540]nebieše] + et lat., nemá var., hledal sem jeho, i nenie nalezeno miesto jeho. Ps36,37 Chovaj[541]Chovaj] -ovaj na razuře mladším písmem nevinnosti a viz pravedlnosti, nebo sú ostatci člověku pokojnému. Ps36,38 Ale nepraví zahynú pojednú, ostatci nemilostivých minú. Ps36,39 Ale zdravie pravedlných ot hospodina a obráncě jich v času zámutka. Ps36,40 A[542]A] M rkp., špatně doplněná majuskule spomóž jim hospodin a vysvobodí jě[543]jě] + et lat., vyprostí[544]vyprostí] + eos lat. ot hřiešných[545]hřiešných] hrſienych rkp. i uzdraví jě, nebo sú úfali v něm.

David XXXVII.[546]XXXVII.] VII. rkp., připsáno na okraji, 3 nadepsáno jinou rukou

Ps37,1[547]verš nepřeložen Ps37,2 Hospodine, v náhlosti tvéj nepotupuj mne ani v hněvě tvém treskci mě. Ps37,3 Nebo střěly tvé venznuty sú u mě i utvrdil si nade mnú ruku svú. Ps37,4 Nenie zdravie v těle mém ot obličejě hněvu tvého, nenie pokoje kostem mým ot obličěje hřiechóv mých. Ps37,5 Nebo zlosti mé vzešly sú nad mú hlavu[548]hlavu] + et lat., nemá var., jako břiemě[549]břiemě] brſie rkp. těžké obtiežily sú sě nade mnú. Ps37,6 Zetlely sú a zkazily sú sě jiezvy mé ot[550]ot] a rkp. obličěje nemúdrosti mé. Ps37,7 Hu[39v]číslo strany rukopisuben sem učiněn a skloněn sem až do koncě, cělý den smuten chodiech. Ps37,8 Nebo ledvie mé naplněny sú ukáranie[551]ukáranie] illusionibus lat., ignominia var. a nenie zdravie v těle mém. Ps37,9 Mučen sem a ponížen sem velmi, řeviech ot vzdychánie srdcě mého. Ps37,10 Hospodine, přěd tebú všeckno žádanie mé a vzdychánie mé od[552]od] o rkp. tebe nenie skryto. Ps37,11 Srdce[553]Srdce] Srdcie rkp. mé zamúceno jest, ostala mne jest síla má a světlost očú mú, i ta nenie se mnú. Ps37,12 Přietelé moji[554]moji] mgi rkp., -o- nadepsáno korektorem a bližní moji proti mně přiblížili sú sě i stáli sú. A již podlé mne biechu, z daleka stáchu a násilé činiechu, již hledáchu dušě mé. Ps37,13 A již hledáchu zlého mého[555]mého] mihi lat., mluvili sú jěšutnosti a zlost[556]zlost] dolos lat. cělý den mysléchu. Ps37,14 Ale já jako hluchý neslyšiech a jako němý neotvořuje úst svých. Ps37,15 I učiněn sem jako člověk neslyšúcí a nejmaje v ustech[557]ustech] + suo lat. otmluvenie. Ps37,16 Nebo v tě, hospodine, úfal sem, ty uslyšíš mě, hospodine bože mój. Ps37,17 Nebo řekl sem,

X
540nebieše] + et lat., nemá var.
541Chovaj] -ovaj na razuře mladším písmem
542A] M rkp., špatně doplněná majuskule
543jě] + et lat.
544vyprostí] + eos lat.
545hřiešných] hrſienych rkp.
546XXXVII.] VII. rkp., připsáno na okraji, 3 nadepsáno jinou rukou
547verš nepřeložen
548hlavu] + et lat., nemá var.
549břiemě] brſie rkp.
550ot] a rkp.
551ukáranie] illusionibus lat., ignominia var.
552od] o rkp.
553Srdce] Srdcie rkp.
554moji] mgi rkp., -o- nadepsáno korektorem
555mého] mihi lat.
556zlost] dolos lat.
557ustech] + suo lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).