Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

s obliče[21r]číslo strany rukopisujem tvým, rozkoši u pravici tvéj až do koncě.

XVI.[179]XVI.] připsáno na okraji

Ps16,1 Uslyš[180]Uslyš] v lat. předchází Oratio David, hospodine, pravdu mú a[181]a] navíc oproti lat. poznaj[182]poznaj] intende lat. prosbu mú. Ušima přími modlitvu mú, ne v rtiech lestných. Ps16,2 S obličěje tvého súd mój prospěj, oči tvoji vizte rovnosti. Ps16,3 Pokusil si srdcě mého a navščievils nocú, ohněm pokusil si mne a nenalezena jest ve mně zlost. Ps16,4 Aby nemluvila usta má činóv člověčích, pro slova rtóv tvých já choval sem cěst tvrdých. Ps16,5 Svrchuj chod mój[183]chod mój] gressus meos lat. v stezkách tvých, aby sě nehnuly stopy tvé[184]tvé] mea lat.. Ps16,6 Já sem volal, nebo uslyšal si mě, bože, nakloň ucho tvé mně a uslyš slova má. Ps16,7 Divna učiň milosrdie tvá, jenž zdrávy činíš úfajúcie v tě. Ps16,8 Od protivníkóv pravicě tvé střěz mne jako zřídlnicě oka. Pod stieňem křídlú tvú obraň mě Ps16,9 ot obličěje nepřátelského, jižto sú mě bičovali. Nepřietelé moji dušu mú oklúčili sú, Ps16,10 pevnost[185]pevnost] adipem lat. svú zaklenuli sú, usta jich mluvila sú pychost[186]pychost] pro vadu pergamenu čitelné jen pich-. Ps16,11 Mecúce [21v]číslo strany rukopisuna mě[187]na mě] me lat., adversus me var., nynie okľúčili sú mě, oči svoji upřěli sú snížiti v zeḿu. Ps16,12 Přijěli sú mě jako lev hotov ku přieboju a jako ščeně[188]ščeně] ſcenye rkp., -z- nadepsáno korektorem lvové, bydle u pelešiech. Ps16,13 Vstaň, hospodine, přědejdi jej[189] jej] giei rkp. + et lat., potlač jej[190]jej] giey rkp., vyprosť dušu mú ot nemilostivého a[191]a] navíc oproti lat. ot rozľúcenie tvého[192]ot rozľúcenie tvého] frameam meam lat. Ps16,14 ot nepřátel ruky tvé. Hospodine, ot mála z země rozděl jě v životě jich, ot zachovaných[193]ot zachovaných] + tuis lat. naplněno jest[194]jest] gieſt rkp. břicho jich. Nasyceni sú synóv i ostavili sú ostatky své menším svým. Ps16,15 Ale já u pravdě zjěv́u sě obličěju tvému, nasycu sě, když zjěví sě chvála má[195]má] tua lat..

XVII.[196]XVII.] připsáno na okraji

Ps17,1[197]verš nepřeložen Ps17,2 Milovati tě budu[198]budu] bude rkp., hospodine, sílo má. Ps17,3 Hospodin tvrdost má a útočišče[199]útočišče] utocziſczie rkp. mé a zprostitel mój. Bóh mój spomocník mój a úfati budu veň. Obráncě mój a roh[200]roh] boh rkp. zdravie mého a příjemcě[201]příjemcě] prſigiemcie rkp. mój. Ps17,4 Chvále vzovu hospodina a ot nepřátel mých zdráv budu. Ps17,5 Obklúčily sú mě bolesti smrtelné a rúčie[202]rúčie] rucie rkp. zlosti[203]rúčie zlosti] torrentes iniquitatis zamútily sú mě. Ps17,6 Bolesti pekelné okľúčily sú mě,

X
179XVI.] připsáno na okraji
180Uslyš] v lat. předchází Oratio David
181a] navíc oproti lat.
182poznaj] intende lat.
183chod mój] gressus meos lat.
184tvé] mea lat.
185pevnost] adipem lat.
186pychost] pro vadu pergamenu čitelné jen pich-
187na mě] me lat., adversus me var.
188ščeně] ſcenye rkp., -z- nadepsáno korektorem
189 jej] giei rkp. + et lat.
190jej] giey rkp.
191a] navíc oproti lat.
192ot rozľúcenie tvého] frameam meam lat.
193ot zachovaných] + tuis lat.
194jest] gieſt rkp.
195má] tua lat.
196XVII.] připsáno na okraji
197verš nepřeložen
198budu] bude rkp.
199útočišče] utocziſczie rkp.
200roh] boh rkp.
201příjemcě] prſigiemcie rkp.
202rúčie] rucie rkp.
203rúčie zlosti] torrentes iniquitatis
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).