Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

Chvá[134v]číslo strany rukopisula všěm svatým jeho, synóm israhelským, ľudu přibližujíciemu sě k němu[2104]k němu] + Alleluia lat., nemá var.. Ps149,1 Zpievajte[2105]Zpievajte] v lat. předchází Alleluia hospodinu piesen novú, chvála jeho v kosteléch[2106]v kosteléch] in ecclesia lat. jeho[2107]jeho] navíc oproti lat. svatých. Ps149,2 Raduj sě Israheľu v tom, jenž jest stvořil jej, a dcery hory[2108]hory] navíc oproti lat. Siona v královi veselte sě svém. Ps149,3 Chvalte jmě jeho v kóře, u bubně a v slavníku slavte jej. Ps149,4 Nebo dobřě ľubo jest hospodinu v ľudu svém i povýší tichých ve zdrav́ú. Ps149,5 Vzveselé sě světí v chvále, radovati sě budú v pokojích svých. Ps149,6 Radosti[2109]Radosti] Exaltationes lat., Exultationes var. božie v hrdléch[2110]v hrdléch] in gutture lat. jich a meči ostří v rukú jich, Ps149,7 k učiněňú pomsty v národiech, tresktánie v ľudech, Ps149,8 k svázaňú[2111]svázaňú] -za- nadepsáno korektorem králóv jich v kládiciech a šlechticě jich v ručniciech železných, Ps149,9 aby učinili v nich súd popsaný, chvála ta jest všěm jeho svatým[2112]svatým] + Alleluia lat., nemá var.. Ps150,1 Chvalte[2113]Chvalte] v lat. předchází Alleluia hospodina v jeho svatých, chvalte [135r]číslo strany rukopisuho v tvrdosti moci jeho. Ps150,2 Chvalte[2114]Chvalte] -l- nadepsáno mladší rukou jeho v cnostech jeho, chvalte jej[2115]jej] + secundum lat. množství velikosti jeho. Ps150,3 Chvalte jej v zvuku trubném, chvalte jej v slavníku a v húslech. Ps150,4 Chvalte jej u bubně a v kóřě, chvalte jej v srdcu[2116]srdcu] chordis lat., cordis var. a v varhaniech. Ps150,5 Chvalte jej v zvonciech bez srdec[2117]v zvonciech bez srdec] in cymbalis lat. dobřě vzňúcích, chvalte jej v zvoncích radosti. Ps150,6 Všeliký duch chval hospodina[2118]hospodina] + Alleluia lat., nemá var.!

CantIs12,1 Skazovati sě budu tobě, hospodine, nebo rozhněval si sě na mě, obrátilo sě jest rozľúcenie tvé i utěšils mě. CantIs12,2 Aj zři, bóh spasitel mój, věrně[2119]věrně] wiernye wiernye rkp. činiti budu a nebudu sě báti, nebo síla má a chvála má hospodin bóh[2120]hospodin bóh] Dominus lat., Dominus Deus var. i učiněn jest mně ve zdravie. CantIs12,3 Načierati budete vody u veseľú z studnic spasitele. CantIs12,4 I diete v onen den: „Zpoviedajte sě hospodinu a vzovte jmě jeho. Známy čiňte v 

X
2104k němu] + Alleluia lat., nemá var.
2105Zpievajte] v lat. předchází Alleluia
2106v kosteléch] in ecclesia lat.
2107jeho] navíc oproti lat.
2108hory] navíc oproti lat.
2109Radosti] Exaltationes lat., Exultationes var.
2110v hrdléch] in gutture lat.
2111svázaňú] -za- nadepsáno korektorem
2112svatým] + Alleluia lat., nemá var.
2113Chvalte] v lat. předchází Alleluia
2114Chvalte] -l- nadepsáno mladší rukou
2115jej] + secundum lat.
2116srdcu] chordis lat., cordis var.
2117v zvonciech bez srdec] in cymbalis lat.
2118hospodina] + Alleluia lat., nemá var.
2119věrně] wiernye wiernye rkp.
2120hospodin bóh] Dominus lat., Dominus Deus var.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).