Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

[130v]číslo strany rukopisujest člověk, že si vznámil sě jemu, nebo syn člověčí, že pomníš jej? Ps143,4 Člověk jěšutnosti podoben učiněn jest, dnové jeho jako stieň minujú. Ps143,5 Hospodine, nakloň nebesa tvá[2046]tvá] + et lat., sstup, dotkni hór a vzkúřie sě. Ps143,6 Blýskoty zabřěždění i rozprášíš jě, vypustiž[2047]vypustiž] wiputyz rkp. střěly tvé a zamútíš jě. Ps143,7 Vypusť ruku tvú z výsosti a[2048]a] navíc oproti lat., + et var. vyprostiž mě i vysvoboď mě z vód mnohých a[2049]a] navíc oproti lat., + et var. z ruky synóv cuzích, Ps143,8 jichžto usta mluvila sú jěšutnost a pravicě jich pravicě zlosti. Ps143,9 Bože, piesen novú zpievati budu tobě, v slavníku desětistrunném slaviti budu tobě. Ps143,10 Jenž dáváš zdravie králóm, jež si vykúpil Davida, sluhu tvého, z meče zlostivého, Ps143,11 vyprosť mě a vyprosť mě z rukú[2050]z rukú] de manu lat. synóv cuzích, jichžto usta mluvila sú jěšutnost a pravicě jich pravicě zlosti. Ps143,12 Jichžto synové jako otmladové [131r]číslo strany rukopisuščepové v svéj mladosti, dcery jich kázané, okrášlené[2051]okrášlené] připsáno na okraji mladší rukou jako podobenstvie chrámu. Ps143,13 Hotovenstvie jich plná, vyrčenie[2052]vyrčenie] wrcenye rkp., -y- nadepsáno mladší rukou z tohoto v ono, ovcě jich břězie, hojnosti v chodiech svých, Ps143,14 volové jich tučnosti[2053]tučnosti] doplněno na okraji mladší rukou, crassae lat.. Nenie upadenie ohrady ani minutie[2054]minutie] minucie rkp. ani volánie v uliciech jich. Ps143,15 Blažený sú řekli ľud, jemuž toto sú, blažený ľud, jehožto jest[2055]jest] navíc oproti lat., + est var. hospodin[2056]hospodin] hos| rkp., -podyn doplněno mladší rukou bóh jeho.

CXLIIII.[2057]CXLIIII.] III rkp., připsáno na okraji

Ps144,1 Povýšu[2058]Povýšu] v lat. předchází Laudatio ipsi David tebe, bože mój, kráľu, a poděkuju jmeni[2059]jmeni] gmenyu rkp. tvému u věk i u věky věkóm. Ps144,2 Po všě dni děkovati budu tobě a chváliti budu jmě tvé u věky i u věky věkóm. Ps144,3 Veliký hospodin a chvalitedlný velmi a velikosti jeho nenie skonánie. Ps144,4 Národ i národ chváliti bude diela tvá a moc tvú zvěstovati budú. Ps144,5 Velebnost chvály svatosti tvé mluviti budú a divnosti tvé zvěstovati budú. Ps144,6 A moc hrozností tvých povědie a velikost

X
2046tvá] + et lat.
2047vypustiž] wiputyz rkp.
2048a] navíc oproti lat., + et var.
2049a] navíc oproti lat., + et var.
2050z rukú] de manu lat.
2051okrášlené] připsáno na okraji mladší rukou
2052vyrčenie] wrcenye rkp., -y- nadepsáno mladší rukou
2053tučnosti] doplněno na okraji mladší rukou, crassae lat.
2054minutie] minucie rkp.
2055jest] navíc oproti lat., + est var.
2056hospodin] hos| rkp., -podyn doplněno mladší rukou
2057CXLIIII.] III rkp., připsáno na okraji
2058Povýšu] v lat. předchází Laudatio ipsi David
2059jmeni] gmenyu rkp.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).