Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

[122r]číslo strany rukopisudoňedž nenaleznu miesta hospodinu, schránu bohu Jakubovu.“ Ps131,6 Aj zři, slyšěli sme jě[1894]jě] eam lat., ea var. u vlasti efratskéj[1895]u vlasti efratskéj] in Ephrata lat., nalezli sme jě[1896]jě] eam lat., ea var. u polích leských. Ps131,7 Vejdeme v schrány [1897]v schrány] in tabernaculum lat. jeho, modliti sě budeme u miestě, kdežto sú stály nohy jeho. Ps131,8 Vstaň, hospodine, u pokoj tvój, ty a chrám svatosti tvé. Ps131,9 Kněžie tvoji oděni budú[1898]oděni budú] induantur lat. pravedlnosťú a světí tvoji radovati[1899]radovati] rodowati rkp. sě budú[1900]radovati sě budú] exsultent lat.. Ps131,10 Pro Davida, sluhu tvého, neotvracuj obličějě mazaného tvého. Ps131,11 Přisáhl jest hospodin Davidovi pravdu a neoblúdí jím[1901]jím] eam lat., eum var.: „Z ploda břucha tvého posaźu na stolici tvéj. Ps131,12 Ač chovati budú synové tvoji ustavenie mého a svědečstvie mého[1902]svědečstvie mého] testimonia mea lat. toho, ježto nauču jě, a synové jich aže u věky sadú na stolici tvéj.“ Ps131,13 Nebo vyvolil jest hospodin horu[1903]horu] navíc oproti lat. Sion, vyvolil ju jest u přiebytek sobě: Ps131,14 „Toto jest[1904]jest] navíc oproti lat., + est var. pokoj mój u věky věkóm, [122v]číslo strany rukopisututo bydliti budu, nebo sem vyvolil ju. Ps131,15 Vdovu jeho požehnav požehnaju, chudé jeho nasycu chlebóv. Ps131,16 Kněžú jeho oděju zdravím a světí jeho veselím veseliti sě budú. Ps131,17 Tam vyvedu roh Davidóv, přihotoval světidlnicu[1905]světidlnicu] ſetidlnyciu rkp. mazanému mému. Ps131,18 Nepřátely jeho oděju hanbú, ale nad ním zektve svatost má.“

CXXXII.[1906]CXXXII.] CII rkp., připsáno na okraji

Ps132,1 Aj[1907]Aj] v lat. předchází Canticum graduum David zři, kak jest[1908]jest] navíc oproti lat. dobré a[1909]a] + quam lat. rozkošné bydliti bratří ve spolcě! Ps132,2 Jakožto mast v hlavě, ježe sstúpi u bradu, bradu[1910]bradu] bra| rkp. Áronovu, ježe stúpi v krásu[1911]v krásu] oram lat. rúcha jeho, Ps132,3 jako rosa hory[1912]hory] navíc oproti lat. Hermon, ježto sstúpá v horu Sion. Nebo tam jest vzkázal hospodin požehnánie a život aže u věky.

CXXXIII.[1913]CXXXIII.] CIII rkp., připsáno na okraji

Ps133,1 Aj[1914]Aj] v lat. předchází Canticum graduum zři, nynie poděkujte hospodinu, všeckny sluhy hospodinovy, jižto stojíte v domu hospodinově, v sienech domu boha našeho[1915]našeho] naſieho rkp.. Ps133,2 V nocech vzpodejměte rucě vašě v svatéj a po[123r]číslo strany rukopisuděkujte

X
1894jě] eam lat., ea var.
1895u vlasti efratskéj] in Ephrata lat.
1896jě] eam lat., ea var.
1897v schrány] in tabernaculum lat.
1898oděni budú] induantur lat.
1899radovati] rodowati rkp.
1900radovati sě budú] exsultent lat.
1901jím] eam lat., eum var.
1902svědečstvie mého] testimonia mea lat.
1903horu] navíc oproti lat.
1904jest] navíc oproti lat., + est var.
1905světidlnicu] ſetidlnyciu rkp.
1906CXXXII.] CII rkp., připsáno na okraji
1907Aj] v lat. předchází Canticum graduum David
1908jest] navíc oproti lat.
1909a] + quam lat.
1910bradu] bra| rkp.
1911v krásu] oram lat.
1912hory] navíc oproti lat.
1913CXXXIII.] CIII rkp., připsáno na okraji
1914Aj] v lat. předchází Canticum graduum
1915našeho] naſieho rkp.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).