Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

[125r]číslo strany rukopisukrále mocné, nebo jest[1966]jest] navíc oproti lat. u věky milosrdie jeho, Ps135,19 Seon, krále země amorské[1967]země amorské] Amorrhaeorum lat., nebo jest[1968]jest] navíc oproti lat. u věky milosrdie jeho, Ps135,20 a Og, krále zemi bazanské[1969]zemi bazanské] Basan lat., nebo jest[1970]jest] navíc oproti lat. u věky milosrdie jeho, Ps135,21 i dal jest zeḿu jich dědičstvu[1971]dědičstvu] haereditatem lat., nebo jest[1972]jest] navíc oproti lat. u věky milosrdie jeho, Ps135,22 dědičstvu[1973]dědičstvu] haereditatem lat. Israheľu, sluzě svému, nebo jest[1974]jest] navíc oproti lat. u věky milosrdie jeho. Ps135,23 Nebo u ponížeňú našem pomněl jest na ny, nebo jest[1975]jest] navíc oproti lat. u věky milosrdie jeho, Ps135,24 i vykúpil ny jest ot nepřátel našich, nebo jest[1976]jest] navíc oproti lat. u věky milosrdie jeho. Ps135,25 Jenž dává krḿu všemu tělesenstv́ú, nebo jest[1977]jest] navíc oproti lat. u věky milosrdie jeho. Ps135,26 Zpoviedajte sě hospodinu[1978]hospodinu] Deo lat., nebesa, nebo jest[1979]jest] navíc oproti lat. u věky milosrdie jeho. Zpoviedajte sě hospodinovi hospodinóv, nebo jest[1980]jest] navíc oproti lat. u věky milosrdie jeho.

CXXXVI.

Ps136,1 Nad[1981]Nad] v lat. předchází Psalmus David, Ieremiae řěkami babylonskými, tam sme sěděli i plakali sme, když[125v]číslo strany rukopisuto rozpomínáchme Sion. Ps136,2 U vrb́ú u prostředcě jeho pověsili sme varhany našě, Ps136,3 nebo tam otázali sú nás, jižto v jěťú vediechu ny, slova[1982]slova] ſlow rkp. piesní, a jižto otvedli sú ny: „Chválu zpievajte nám z piesní hory[1983]hory] navíc oproti lat. Siona.“ Ps136,4 Kak zezpievámy piesen hospodinovu v zemi cuzí? Ps136,5 Ač zapomanu tebe, Jeruzaléme, zapomanuťú dána buď pravicě má. Ps136,6 Přisvědni jazyk mój dásnóm mým, ač nebudu pamatovati tebe, ač nepřědložu Jeruzaléma u počincě veselé mého. Ps136,7 Památen buď, hospodine, synóv Edom v den Jeruzaléma, jižto dějú: „Vyješutnějte, vyjěšutnějte až do základa v něm.“ Ps136,8 Dci babylonská hubená! Blažený, ktož[1984]ktož] -z nadepsáno korektorem otplatí tobě otplatu tvú, jižto jsi otplatila nám. Ps136,9 Blažený, ktož bude držěti a porazí maľúčké tvé až[1985]až] navíc oproti lat.

X
1966jest] navíc oproti lat.
1967země amorské] Amorrhaeorum lat.
1968jest] navíc oproti lat.
1969zemi bazanské] Basan lat.
1970jest] navíc oproti lat.
1971dědičstvu] haereditatem lat.
1972jest] navíc oproti lat.
1973dědičstvu] haereditatem lat.
1974jest] navíc oproti lat.
1975jest] navíc oproti lat.
1976jest] navíc oproti lat.
1977jest] navíc oproti lat.
1978hospodinu] Deo lat.
1979jest] navíc oproti lat.
1980jest] navíc oproti lat.
1981Nad] v lat. předchází Psalmus David, Ieremiae
1982slova] ſlow rkp.
1983hory] navíc oproti lat.
1984ktož] -z nadepsáno korektorem
1985až] navíc oproti lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).