Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

„Dokovad súdíte zlost a obličěje hřiešníkóv vzýváte? Ps81,3 Suďte nedostatečnému a sirotku, poníženého a chudého zpravte. Ps81,4 Vysvoboďte chudého a nedostatečného z ruky hřiešného vyprosťte.“ Ps81,5 Nevěděli sú ani rozuměli sú, ve tmách chodie, hnuta budú všěckna založenie země. Ps81,6 Já sem řekl: „Bohové ste a synové vrchní všickni. Ps81,7 Ale vy jako ľudie zemřete a jako jeden z kniežat padnete.“ Ps81,8 Vstaň, bože, suď zeḿu, nebo ty vzdědíš nade všěmi ľudmi.

LXXXII.

Ps82,1 Ps82,2 Bože, kto roven bude tobě? Nemlč ani skrocuj sě, bože, Ps82,3 nebo aj zři, nepřietelé tvoji zvučěli sú, a jižto nenáviděli tebe, vzvedli sú hlavu. Ps82,4 Na tvój ľud zlostili sú radu, myslili sú protiv svatým tvým. Ps82,5 Řekli sú: „Poďte a rozpuďme jě z národa, aby viec památno nebylo jmene israhelského.“ Ps82,6 Nebo myslili sú jinak, spolu protiv tobě svědečstvo rozjednali sú, Ps82,7 schrány idumské a izmahelitské, Moab a Agareni, Ps82,8 Ebal a Amon a Amalech, cuzozemci s bydľúcími v Tyršče. Ps82,9 A také Asur příde s nimi, učiněni sú u pomoc synóv Lot. Ps82,10 Učiň jim jakož zemi Madian a Sizare, jako Jabin na bystřině Cizon. Ps82,11 Rozběhli sě v Endor, učiněni sú jako bláto země. Ps82,12 Ustav kniežata jich jako horu Oreb a Zeb a Zebee a Salmana, všěckna kniežata jich, Ps82,13 již řekli sú: „Vzděďte, vládněme svatiňú božú.“ Ps82,14 Bože mój, ustav [jě]text doplněný editorem jakožto kolo a jako pýřiny přěd obličějem větrovým. Ps82,15 Jakožto oheň, jenž sžiehá les, a jakožto plamen spaľujúcí hory, Ps82,16 tak následuj ony, bože, u búři tvé a v hněvě tvém smútíš jě. Ps82,17 Naplň obličěje jich ohavenství i budú hledati jmene tvého, hospodine. Ps82,18 Styďte

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).