Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

na mě veliké věci mluvil by byl, schoval bych sě byl poně ot něho. Ps54,14 Nebo ty jistě člověk jednaké mysli, vódcě mój a známý mój, Ps54,15 jenž se mnú spolu dobré přijímáše krmě, v domu božiem chodili sme s povolením. Ps54,16 Přiď smrt na ony a sejděte u peklo živi súce, nebo nepravost u příbytciech jich jest, u prostřědcě jich. Ps54,17 Ale jáz k hospodinu volal sem a hospodin uzdravil mě jest. Ps54,18 Pozdě i ráno i o poledni praviti budu i zvěstovati i uslyší hlas mój. Ps54,19 Vykúpí u pokoju dušu mú ot těch, jižto sě mně přibližujú, nebo mezi mnohými bieše se mnú. Ps54,20 Uslyší bóh i poníží oněch, jenž jest přěd světem. Nebo nenie oněm proměněnie a nebáli sú sě boha. Ps54,21 Zprostřěl jest ruku svú v oplaceňú. Poskvrnili sú svědečstvie jeho, Ps54,22 otděleni sú ot hněvu obličěje jeho a přiblíži sě srdce jeho. Rozměkčili sú srdcě jich nad olej a oni sú sudlicě. Ps54,23 Vzpusť na hospodina péču tvú a on tě otkrmí a nedá u věky zatracenie pravému. Ps54,24 Nebo ty zajisté, bože, uvedeš jě v studnicu zatracenie. Mužové krví a lstiví nedopolovie dnóv svých, ale já úfati budu v tě, hospodine.

LV.

Ps55,1 Ps55,2 Smiluj sě nade mnú, hospodine, nebo potlačil mě člověk, cělý den vybíjějě, mútil mě. Ps55,3 Potlačili sú mě nepřietelé moji cělý den, nebo mnozí sú bojujúce protiv mně. Ps55,4 Ot výsosti dne budu sě báti, nebo věrně jáz v tě úfati budu. Ps55,5 U boze chváliti budu řeči mé, u bóh sem úfal, nebudu sě báti, co mi učiní tělo. Ps55,6 Cělý den slova má otukáráchu, protiv mně všeckna myšlenie jich ve zlé. Ps55,7 Vzbydlé a schovajú, oni stopy mé zachovajú. Jakož sú zdržěli dušu

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).