Žaltář klementinský

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 12, 13r–136r. Editoři Kreisingerová, Hana, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Grantové agentury České republiky č. 20-06229S První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).

[Generovaný obsah]

Ps52,7 Kto dá z Siona spasenie Kajúciemu? Když otvrátí vězenie ľuda svého, vzraduje sě Jákob a vzveselí sě Kajúcí.

LIII.

Ps53,1 Ps53,2 Ps53,3 Bože, ve jmeni tvém zdráva mě učiň a v tvéj moci vysvoboď mě. Ps53,4 Bože, uslyš modlitvu mú, ušima přijmi slova úst mých. Ps53,5 Nebo cuzí vstali sú protiv mně a mocní hledali sú dušě mé a nepřědložili sú boha přěd obezřěním svým. Ps53,6 Aj zři, nebo bóh pomáhal mi a hospodin příjemcě jest dušě mé. Ps53,7 Obrati zlé nepřátelóm mým a v tvéj pravdě rozpuď jě. Ps53,8 Dobrovolně obětovati budu tobě a zpoviedati sě budu jmeni tvému, hospodine, nebo dobré jest. Ps53,9 Nebo ze všeho zámutka vyprostil si mě a nade všě nepřátely mé vzhrdělo oko mé.

LIIII.

Ps54,1 Ps54,2 Uslyš, bože, modlitvu mú a nepohrzuj prosbú mú, Ps54,3 urozumej mně a uslyš mě. Smútil sem sě u mém vzpodnúceňú a zamúcen sem Ps54,4 ot hlasu nepřietele a ot zamúcenie hřiešníkového. Nebo schýlili sú u mě zlosti a v hněvě žalostivi biechu mi. Ps54,5 Srdce mé smúceno jest ve mně a ztvářenie smrti padlo jest na mě. Ps54,6 Bázn a třas přišli sú na mě a přikryli sú mě tmy. Ps54,7 Řekl sem: „Kto mi dá křídle jako holubici, a budu létati i otpočinu?“ Ps54,8 Aj zři, otdálil sem sě utiekaje i ostach v jednotě. Ps54,9 Čakajiech jeho, jenž mě zdráva učinil ot maľúčknosti ducha a rozvodňenie. Ps54,10 Vnáhle, hospodine, rozděl jazyky jich, nebo viděl sem zlost a protivné otpoviedanie u městě. Ps54,11 Ve dne i v noci okľúčí jě nad zdi jeho zlost a úsilé u prosřědcě jeho Ps54,12 a nepravost. A nezhynula jest z ulic jeho lichva a ducholovstvo. Ps54,13 Nebo ač by byl nepřietel mój zle řekl mně, strpěl bych byl ovšem. A pakli ten, jenžto nenávidieše mne,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).