[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<5r5v6r6v7r7v8r8v9r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[7r]číslo strany rukopisujdi s ním druhá dva {tisíce[205]}přípisek soudobého korektora. Mt5,42 (Leviticumcizojazyčný text XIX)[206]viz Lv 19,18, odkaz patří spíše až k verši 5,43 A ktož prosí tebe, daj jemu. A ktož chce zajieti začátek komentované pasážeu[207]podtečkovánokonec pasáže s variantním překladem otvariantní překlad tebe, neodvracuj sě.“ Mt5,43 „Slyšeli ste, že řčeno jest starým: (Deuteronomiicizojazyčný text 23)[208] snad omylem za Ex 23,4–5 Milovati budeš bližnieho tvého (velcizojazyčný text svého)[209]druhý překlad v základním textu, a nenáviděti budeš nepřietele tvého. Mt5,44 Ale já začátek komentované pasážepravikonec pasáže s variantním překladem pravím[210]„-m“ připsáno korektorem nad řádkemvariantní překlad vám: Milujte nepřietele vašě (velcizojazyčný text svého)[211]„-ho“ škrtnuto; druhý překlad v základním textu a dobře čiňte těm, začátek komentované pasážekteřížkonec pasáže s variantním překladem jenžvariantní překlad vás nenávidie. A modlte sě za protivníky a za hánce vaše (velcizojazyčný text své)[212]druhý překlad v základním textu, Mt5,45 abyšte byli synové otce vašeho, jenž v nebesiech jest, jenž slunci svému velí začátek komentované pasážezchoditikonec pasáže s variantním překladem vzchoditi[213]připsáno při okrajivariantní překlad na dobré i na zlé, a začátek komentované pasážedštíkonec pasáže s variantním překladem déšč dává[214]připsáno při horním okrajivariantní překlad na nespravedlivé i na spravedlivé. Mt5,46 Neb[215]„-b“ připsáno červeně nad řádkem milujete li ty, kteří vás milují, kterú odplatu budete mieti?[216]korektor v úseku „budete mieti“ naznačuje změnu slovosledu (Lucecizojazyčný text VIn)[217]viz L 6,32, začátek komentované pasážeVšakkonec pasáže s variantním překladem Zdaliťvariantní překlad i zjevní hřiešníci to činie. Mt5,47 A budete li pozdravovati bratří vašich (velcizojazyčný text svých)[218]druhý překlad v základním textu toliko, co viece činíte? Však i pekelníci to činie. Mt5,48 Protož buďte dokonalí, jakož i otec váš nebeský dokonalý jest.“ Mt6,1[219]při pravém okraji připsán latinský přípisek „Matheus capitola VI“„Pilně sě ostřiehajte[220]k začátku verše připsáno při pravém okraji vulgátní znění: „attendite ne iusticiam“ a při levém okraji připsán komentář M. Lyry „secundum Liram: Attendite, id est diligenter considate“ (m. considerate), „ne iusticiam vestram, id est bona opera“; sr. edice LyraMat s. 280, abyšte spravedlivosti vaše nečinili před člověky (velcizojazyčný text před lidmi)[221]druhý překlad v základním textu, začátek komentované pasážeabykonec pasáže s variantním překladem abyšte[222]„-šte“ připsáno korektorem nad řádkemvariantní překlad začátek komentované pasáževiděni bylikonec pasáže s variantním překladem žádali chvály[223]sr. Lyra: „laudem humanam querendo“, LyraMat: „chvály...hledajíc“ (42v, edice s. 281)variantní překlad od nich, jinak odplaty[224]korektor připisuje nad řádkem „-t-“ nebudete mieti u otce vašeho, jenž v nebesiech jest. Mt6,2 (Lucecizojazyčný text XII)[225]viz L 12,1 Protož když činíš almužnu, neroď trúbú trúbiti přěd sebú[226]korektor v úseku „trúbú…sebú“ naznačuje změnu slovosledu, jako pokrytci[227]při spodním okraji špatně čitelný latinský přípisek z M. Lyry: „Liram: primo excludit intencionem vane glorie ab operibus misericordie, secundo ab actibus latrie ibi et cum oratis, tercio ab operibus penitencie ibi: Cum autem ieiunatis“, sr. edice LyraMat, s. 280 a 282

X
205připsáno nad řádkem
206viz Lv 19,18, odkaz patří spíše až k verši 5,43
207podtečkováno
208 snad omylem za Ex 23,4–5
209druhý překlad v základním textu
210„-m“ připsáno korektorem nad řádkem
211„-ho“ škrtnuto; druhý překlad v základním textu
212druhý překlad v základním textu
213připsáno při okraji
214připsáno při horním okraji
215„-b“ připsáno červeně nad řádkem
216korektor v úseku „budete mieti“ naznačuje změnu slovosledu
217viz L 6,32
218druhý překlad v základním textu
219při pravém okraji připsán latinský přípisek „Matheus capitola VI“
220k začátku verše připsáno při pravém okraji vulgátní znění: „attendite ne iusticiam“ a při levém okraji připsán komentář M. Lyry „secundum Liram: Attendite, id est diligenter considate“ (m. considerate), „ne iusticiam vestram, id est bona opera“; sr. edice LyraMat s. 280
221druhý překlad v základním textu
222„-šte“ připsáno korektorem nad řádkem
223sr. Lyra: „laudem humanam querendo“, LyraMat: „chvály...hledajíc“ (42v, edice s. 281)
224korektor připisuje nad řádkem „-t-“
225viz L 12,1
226korektor v úseku „trúbú…sebú“ naznačuje změnu slovosledu
227při spodním okraji špatně čitelný latinský přípisek z M. Lyry: „Liram: primo excludit intencionem vane glorie ab operibus misericordie, secundo ab actibus latrie ibi et cum oratis, tercio ab operibus penitencie ibi: Cum autem ieiunatis“, sr. edice LyraMat, s. 280 a 282
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).