[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<10<3v4r4v5r5v6r6v7r7v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[5v]číslo strany rukopisuMt5,14 {F[156]}textový orientátor Vy ste světlost světa: nemóž město[157]při okraji připsán latinský výklad „anima sancta“ skryto býti na hořě[158]při okraji připsán latinský výklad „id est eminenti sanctitate“, čtení nejisté posazené. Mt5,15 Ani zajžhúce[159]při okraji připsán latinský výklad „bona vita“ svietedlnici[160]při okraji připsán latinský výklad „sermo, predicacio“ i postavie ji pod kbelcem[161]při okraji připsán latinský výklad „sub comodo id est utilitate corporali“, ale na sviecen[162]při okraji připsán latinský výklad „id est status nostri operis“, aby svietila všěm, začátek komentované pasážeještokonec pasáže s variantním překladem kteřívariantní překlad v domu[163]při okraji připsán latinský výklad „id est ecclesia“ jsú. Mt5,16 Tak svěť světlo[164]při okraji připsán latinský výklad „bona accio“ vaše přěd člověky, aby vidúce vaše skutky dobré i chválili otce vašeho[ab]vašeho] waſieho, jenž začátek komentované pasážev nebesiechkonec pasáže s variantním překladem v nebivariantní překlad jest Mt5,17 (Sám:) {G}textový orientátor Neroďte mnieti, bychť přišel rušiti zákon neb proroky; nepřišelť[ac]nepřišelť] neprziſetl sem zrušiti, ale naplniti. Mt5,18 (Lucecizojazyčný text XVIc)[165]viz L 16,17 Věru jistě[ad]jistě] giſte pravi vám: dokud začátek komentované pasáženepromění sekonec pasáže s variantním překladem nepominevariantní překlad nebe a země, jota (jota jest najmenšie slovce a v abecedě, ale apex jest někaká částka svrchu toho slovce)[166]výklad připsán při okraji jedna ani jeden vršek nepomine od[167]korektor připisuje nad řádkem „-t“ zákona, až všecky věci sě stanú. Mt5,19 (Sám:) Protož ktož zruší jedno z těchto přikázaní[168]korektor v úseku „z…přikázaní“ naznačuje změnu slovosledu najmenších začátek komentované pasážea tak budekonec pasáže s variantním překladem a bude takvariantní překlad učiti člověky (lidi)[169]druhý překlad v základním textu, najmenší bude nazván v království[ae]království] kralowſti nebeském. A ktož učini a tak učiti bude, veliký nazván bude v království nebeském. Mt5,20 začátek komentované pasážeProtožkonec pasáže s variantním překladem Věru; Nebo[170]dva překlady, připsáno při okrajivariantní překlad začátek komentované pasážepravikonec pasáže s variantním překladem pravíťvariantní překlad vám, že nebude li hojnějšie[af]hojnějšie] hoynieſe spravedlivost[171]k úseku „pravi…spravedlivost“ při okraji připsán text Vulgáty vaše {viece}přípisek soudobého korektora než začátek komentované pasážemistróvkonec pasáže s variantním překladem vykladačóv písmavariantní překlad {(vykladači svatého Písma sprostným lidem neb mistři a oddělenci ot obecného lidu)}přípisek soudobého korektora[172]výklad o vykladačích písma připsán při okraji, patrně mladší rukou; k danému úseku je při okrají připsán ještě rozsáhlý latinský výklad začínající slovy „a fares“ z Catholiconu (sr. Johannes /Ianuensis/, Catholicon, Mainz 1460, BSB Clm 14136, s.v. farisei) začátek komentované pasážea zákonníkóvkonec pasáže s variantním překladem a oddělencóv ot obcívariantní překlad, nevejdete v královstvie nebeské.“ Mt5,21 „Slyšeli ste, že řečeno jest starým (Exodicizojazyčný text 20)[173]viz Ex 20,13: Nezabieš, začátek komentované pasáženeb ktožkonec pasáže s variantním překladem a ktožvariantní překlad zabie, začátek komentované pasážehodenkonec pasáže s variantním překladem vinenvariantní překlad bude súdu. Mt5,22 Ale já pravi vám, že každý, ktož sě hněvá na bratra svého, začátek komentované pasážehodenkonec pasáže s variantním překladem vinenvariantní překlad bude[ag]bude] budu súdu. A kto die bratru svému racha, začátek komentované pasážehodenkonec pasáže s variantním překladem vinenvariantní překlad bude začátek komentované pasážeodsúzeniekonec pasáže s variantním překladem otsúzenívariantní překlad. A ktož

X
abvašeho] waſieho
acnepřišelť] neprziſetl
adjistě] giſte
aekrálovství] kralowſti
afhojnějšie] hoynieſe
agbude] budu
156při horním okraji nadepsán přípisek „poslání ľudu“ (?)
157při okraji připsán latinský výklad „anima sancta“
158při okraji připsán latinský výklad „id est eminenti sanctitate“, čtení nejisté
159při okraji připsán latinský výklad „bona vita“
160při okraji připsán latinský výklad „sermo, predicacio“
161při okraji připsán latinský výklad „sub comodo id est utilitate corporali“
162při okraji připsán latinský výklad „id est status nostri operis“
163při okraji připsán latinský výklad „id est ecclesia“
164při okraji připsán latinský výklad „bona accio“
165viz L 16,17
166výklad připsán při okraji
167korektor připisuje nad řádkem „-t“
168korektor v úseku „z…přikázaní“ naznačuje změnu slovosledu
169druhý překlad v základním textu
170dva překlady, připsáno při okraji
171k úseku „pravi…spravedlivost“ při okraji připsán text Vulgáty
172výklad o vykladačích písma připsán při okraji, patrně mladší rukou; k danému úseku je při okrají připsán ještě rozsáhlý latinský výklad začínající slovy „a fares“ z Catholiconu (sr. Johannes /Ianuensis/, Catholicon, Mainz 1460, BSB Clm 14136, s.v. farisei)
173viz Ex 20,13
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).