Němec, Igor: Vývojové postupy české slovní zásoby

Němec, Igor. Vývojové postupy české slovní zásoby. Praha, 1968.

znalostí skutečnosti je pak změna slovotvorné motivace lexému (32.3). Ovšem lexikální vývojové postupy podmíněné změnou znalostí skutečnosti (32) souvisí již s vývojem myšlení, a totéž lze říci i o postupech podmíněných změnami v hodnocení skutečnosti (33): s vývojem novodobého myšlení vědeckého klesá naše hodnocení např. středověké vědy natolik, že názvů jejích disciplín užíváme jako znevažujících výrazů pro počínání nevědecké (viz kuchyňská alchymie, žurnalistická scholastika apod., 33).

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).