Němec, Igor: Vývojové postupy české slovní zásoby

Němec, Igor. Vývojové postupy české slovní zásoby. Praha, 1968.
<<<<<190191192193194>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

IGOR NĚMEC

Vývojové postupy české slovní zásoby

Vydala Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1968. Přebal navrhl Oldřich Hlavsa. Redaktorka publikace Věra Pánková. Technický redaktor František Končický. 1. vydání — 194 stran.

Vytiskl Mír, novinář. závody, Václ. náměstí 15. 18,56 AA — 18,81 VA — D 14*80052. Náklad 850 výtisků — 12/5 — 8252

21—038—68

Cena brož. výtisku 24,50 Kčs

509—21—872

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).