Němec, Igor: Vývojové postupy české slovní zásoby

Němec, Igor. Vývojové postupy české slovní zásoby. Praha, 1968.

zna[163]číslo strany rukopisulostí skutečnosti je pak změna slovotvorné motivace lexému (32.3). Ovšem lexikální vývojové postupy podmíněné změnou znalostí skutečnosti (32) souvisí již s vývojem myšlení, a totéž lze říci i o postupech podmíněných změnami v hodnocení skutečnosti (33): s vývojem novodobého myšlení vědeckého klesá naše hodnocení např. středověké vědy natolik, že názvů jejích disciplín užíváme jako znevažujících výrazů pro počínání nevědecké (viz kuchyňská alchymie, žurnalistická scholastika apod., 33).

[164]číslo strany rukopisu

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).