Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<433434435436437438439440441>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[437]číslo strany tiskuOpravy a doplňky.

K dílu I.

Str. 22 ř. 20: příklad pro psl. střídnice za pův. aṷ v kovą, kuti, z koř. kaṷ-, lat. cau-do, cudo, tedy ov za různoslabičné aṷ. - Na str. 100 ř. 37 vynech hřáti a slc. hriať, jsou to novotvary, srov. Hist. Ml. III. 2. §§ 107 a 198. - 114 ř. 2 a 3 přidej: devatnáct, devatdesát, devatset. - 160 ř. 40 místo jer má býti e. - 195 ř. 1 m. zemy m. b. zemi. - 202 ř. 6 sl. m. řiech, řéch atd. m. b. řěch, řech atd. - 205 ř. 9 sl.: ke změnám lê-la přidej stč. Klepý nč. Klapý. - 221 ř. 19 k nerodiel přidej t. 15, 23. - 229 ř. 3 sl. místo příkladu raději polož silněji. - 229 dole, ke znění ir, iri za r: podobně vykládá V. Oblak o stsl. trъt atp., že to neznělo = tr, nýbrž trъt, že pravidelné psaní -rь- k tomu ukazuje, tedy že trъt a trt jsou znění dialekticky různá (Jag. Arch. 17, 438 441). - 306 ř. 10 sl.: k příkladům s ch za pův. s podává některé nové Uhlenbeck v Jag. Arch. 16, 368-384. - 326 ř. 9 přidej otrok. - 374 ř. 14 vynech poſkwrnem (rkp. má poſkwrneni, v. List. filol. 1885, 306). - 379 ř. 22 m. jíti m. b. (j)íti, a podobně v záhlavích odstavců násled. na str. 380: (j)ěti, (j)ězd-, (j)ieti, (j)ímati, (j)iesti, (j)iedati, (j) je tu hiátové a není obsaženo ve složeninách starých vníti z vъniti, vendu z vъnьdą atd., což ostatně samo vysvítá z výkladu tam podávaného. - 397 ř. 23 přidej: fošna z něm. Pfosten. - 401 ř. 37 m. Jer. 32, 11 m. b. Isa. 17, 10. - 424 v ř. posledním přidej: botnati z bobtnati. - 451 ř. 15: výklad Uhlenbeckův, že by sok bylo z germ., je nepodobný; spíše je z koř. pův. sek-. srov. Kluge⁵ 310 s. v. sagen - 496 ř. 3 při klouzati, klouhati srov. III. 2. § 171. - 518 ř. 29 přidej: pohři z dial. požhři m. pozři BartD. 2, 218 (třeb.). - 547 ř. 22 přidej: impt. zazwny t. j. zazvni HymnOp. 158ᵇ. - 550 ř. 36 přidej: puget m. buket.

K dílu III.odděl. 1.

Na str. 31 ř. 5 místo EvVíd. má býti EvSeit. - 93 ř. 22 až 24: k tomu viz opravu ke str. 180 zde dále následující. - 118 ř. 12 vynech í. - 120 ř. 35 sl. přidej: Sedlce neutr. a z toho Sedlec masc. - 126 ř. 14 m. městys m. b městys, -is. - 179 ř. 25 příklad buchá (błcha)-búch patří do odstavce předcházejícího. - 180 dole na konci přidej: 3. Koncovka -óv, analogií podle chlapóv atp.: nechajíc powieruow ČČMus. 1861 113 (z rkp. XV. stol.); podle toho je také pl. gen. osobóv, pohaniujiúce oſſobow ŽKlem. 134 novotvar sem hledící, a nikoli masc. sg. nom. osob; srov. stpol. walkow, modłow atd. Kal. 185. - 193 ř. 41 jest vynechati, podle opravy zde předcházející. - 203 ř. 28 přidej doklady pro sg. nom. obcě: obczye synagoga Anon. 6ᵃ, obcze MamA. 35ᵃ. - 217 ř. 19 sl. Že výrazy z-dál, z-dálí atp. jsou vlastně akkusativy s předložkou vz- a koncovkou někdy odsutou, někdy zdlouženou, toho svědectví je také v nář.

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).