Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<440441442443444445446447448>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

 • [444]číslo strany tisku430 sl.; m. 3 pl. bychu 431; – by-jsem, bysem m. bych 427 sl.; by-jsi, by-si, bys m. by 428 sl.; by-jsme, bysme, by smy m. bychom 429; by-jste, by-ste m. byste, -šte 430
 • by- 120, 206 sl., 411
 • byd-, bud- 103, 122, 148, 129, 207; – byď impt. v. budu
 • bydl impt. v. bydliti
 • bydlejúcí 91
 • bydleti v. bydliti
 • bydliti, -ľu, -lím 8, 267, 307, 314, impt. bydl, -te 304, 305 ,314, bydlva 15
 • bydľúcí 90, 314
 • bydľujúcí 91, 314
 • bych, by 206 sl.; bychma, -va atp. 14, 15; – v perifr. plusqpf. nesl bych 206, 424; – v perifr. kond. 206 sl., 427 sl., 432, 434, 435; – chybně bych sem 428; – chybně by nebude, by odolá, by dadieše, by jest sedal, by buď posvaceno, by by atp. 436; – v perifr. bych nesa, přinesa 433, bych nes, přines 435, bych nesen 431
 • bychu v 3. pl. kond. 207, 431
 • byjď impt. v. budu
 • by-jsem, by-jsi, by-jsme, by-jste v. by
 • býł fem. była v. býti
 • býr- m. bér-, béř- (bráti) 375
 • by-sem, by-sme, by-smy v. by
 • bys-se, bys-si místo by ses, by sis 428 sl.
 • byst slc., bystъ 206
 • bysta, -šta 16
 • byste, -šte, -šťe 22, 61, 206 sl., 430
 • *byšą, *byšu, 3, 66; part. stsl. byšę, byšąšt- 66 sl., 82, sr. bêšę
 • -byšúcný v. probyšúcný býti 53, 77 sl., 129, 206 sl., byť 70, 74, bajti, bejti 71, 72, 73, 77, part. býł, býu, buł, bol, bél, bьlь, b-l atp. 94, 96, 97, 205, 207, byt 206, 207, byv 100, 101, 206, 207; býti sloveso pomocné 420, 421 sl., 424 sl.
 • bytie subst. verb. 207
 • býu fem. była v. býti
 • byv, byvъ v. býti
 • bývati, -aju, -ám 323, 325, v perifr. 432 sl.
 • byvší adj. 100
 • bzu v. bdieti
 • bъ- z bhu- 120, 206, 207, 208
 • bъdêti 118, 280, 290
 • -bъvenъ part. 102
 • bьją v. biti
 • bьjenъ part. stsl. 102
 • bьlь part. dial. v. býti
 • bьrati, berą stsl. 4, 69, 81 sl., 103, 113, 114, 116, 234, 320, 374, 376, 377
 • c- za chc- (chtieti) 283 sl.
 • -c v konc. part. -nt místo pl. -ce 86, a místo sg. fem. (neutr.) -ci 84, 86
 • -c, místo , -ti v dial. inf. 71, 126, 307; -c místo v dial. impt. 41
 • -c- v part. -nt 81 sl., 86
 • cabrati se, -řu 356
 • capati 353
 • capere lat., capiēbam 54
 • -cati, -cám atd. 329
 • ce- m. chce- v. chtieti
 • -ce pl. part. -nt 82, 84, 86
 • -cě 2. pl. za -te, dial. -ṫe 22, 121
 • -ce- (-će-) dial. m. -te- v part. -nъ 127; -će 2. pl. za -te, dial. –ťe
 • cêlêti stsl., cěleti 261, 264, 265, 266, 267
 • cěliti 266
 • ceniti, dial. cénit 79, 307
 • ci, chci v. chtieti
 • -ci m. -ti v dial. inf. 71 sl., 126, 147, 154, 181, 242, 277, 307
 • -ci sg. fem. part. -nt 82, 86
 • -ci, -cí adv. a adj. z part. -nt 89, 90 sl.
 • cícen v. cútiti
 • cíditi v. cúditi
 • -cípati 353
 • ciśnienie, ciśniony pol. 243
 • cítiti v. cítiti
 • -citnouti, -citovati se 244
 • cízen v. cúditi
 • -cízeti v. -cúzěti
 • -cláněti v. -sláněti
 • coufati, couvati 354
 • cpaní, cpání 107, 108
 • cpáti, cpu 329 ; 74
 • cr dulus lat. 93
 • -csti m. -cti, -ci v inf. 164
 • -ct, -cti v inf. 126, 164
 • cťen, ctíti v. čstíti
 • -ctnúti sě 244
 • cucati, -cám 329, 378
 • cúcen v. cútiti
 • cúditi, cíditi, -zen, -ďen 310, 347
 • cūdo, caudo lat. 382, 437
 • cumlati 358
 • cupati 353
 • cuplati 358
 • cútiti, cítiti, -cen, -ťen 311
 • cúzen v. cúditi
 • -cúzěti, -cízeti 347
 • cvêliti, cviliti, -êti stsl. 316
X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).