Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<421422423424425426427428429>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[425]číslo strany tiskubuoh przyepuſtyl t. 76, (Václav) žákovstvo v zemiu navrátí, gyez byeſſe wypudyla máti t. 27, tú radú, gyz gemuz byeſſe dala baba t. 20, Kristus byeſſe rzekl Štít. uč. 32ᵃ, již bylo pověděno Alexandrovi, že (Pausanias) bijeſſe zabil krále Filipa Alxp. 10, panic vstal bieše Tand. 21, jakž mi odtušila bíše Manž. 152.

byl jsem nesl atd.; o pomocném jsem atd. platí zde totéž, co o něm pověděno při perf. v § 227. Na př. sing. 1. pſal ſem byl vám ŠtítMus. 26ᵇ, slíbili jsau mně za 10 kop groši, v kteréžto sumě byl jsem jemu prodal kůň Drn. 77 (264); - sing. 2. byls to ſam rzekl ŠtítBud. 178, koliko jest let, iagz (z jak-ž) ſy byl vmrziel JiřVrat. lᵇ; - sing. 3. (Nero) tu žábu, jakž v sě byl wchwatyl ApD. c; gdež ho nikte nemohl byl vzvěděti LMar. 7; Stala ſye geſt byla kdasi škoda Tróji AlxV. 773; a ten hrad bil y opusthiel, až na ň kněz Oldřich bil y wznhiel DalH. 39; že Boleslav bil vczinhil kvas t. 30; ucho, jež byl utal DalC. 30; kdež ſye bylo to zlé dielo ſtalo DalC. 31; do třetieho dne v rově ležeti chtěl, to jest proto učinil, aby, ež geſt jestojsky byl umrziel, dolíčil Krist. 104ᵇ; že ge odpuſtil jí (Marii Magd.) hřiechy jejie, v něž padla byla ŠtítMus. 60ᵇ; židóv nešlechetnost tak sě jest byla zanietila Nikod. 120ᵇ; (diábel) wſtal geſt bil na svého otcě AdamKap. 12; Vratislav, kterýž geſt byl sedlku pogal a z sedlky jest ji královú učinil VšehK. 142ᵃ; že jest ten, komuž jest statek svuoj dyl dskami zapsal, prvé umřel t. 88ᵃ; jakož se bylo trefilo, že jest byl pohnal Drn. 55 (94); - pl. 1. zlobivú radu byli sme vymyslili proti tobě Nikod. 48ᵃ; přiſſli ſme byli kupovati potrav Br. Gen. 43, 20; - pl. 3 snad su bili nepomniely, že .. DalHr 8; hlédaj, kakoť ſu Čechy byly ſye ſmyely (sic, m. změnili) DalC. 81; mluviešta o těch přieběziech, ješto sě byli przihodyli Krist. 108ᵇ; to pak byli kacieři tak tvrdě wzeli, že řekli ŠtítMus. 146ᵇ; - v usu spis. někdy dosud tak, a dílem také v nář. mor.: na vesno sem to býł kúpíł a už sa to potrhalo BartD. 1, 192; dyž byu něco pojed, ptau sa hospockého t. 351 (hodsl.); tož tam, jak sem býu pravíu. byu ten pokuad t.

Futurum act.

Výrazy perifrastické pro futurum act. skládají se z infinitivů těch sloves, jejichž futurum má býti vyjářeno, a z finitních tvarů sloves budu, chcu, jmám. Složení s budu jest jen při slovesích imperfektivních: budu nésti atd.; při perfektivech je místo perifrase této samo praes., znamenající tu děj budoucí, např. ponesu = feram, řeknu = dicam. Složení se chcu a jmám bývá při imperfektivech i perfektivech: chcu nésti, chcu přinésti, jmám nésti, jmám přinésti atd.

budu nésti atd. Na př. hospodářstvie budu weſti NRada 761, nemochi budeſ býti t. j. nemoci budeš Túl. 24ᵇ, ſaditi jě budeš plantabis eos ŽKlem. Moys. 17, (pekař) bude rzeczy Hrad. 137ᵇ, milowati tě budu ŽKlem. 17, 2,

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).