Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<334335336337338339340341342>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

za[338]číslo strany tiskuchazagy, nové světlo vychaze Orl. 75ᵃ, slunko vycházá BartD. 1, 81 (hran.), přicházať t. 2, 10 (holeš.). S -ď- m. -z-: vychádět, vychádím t. 2, 278 (dač.) a j., slunečko zachádí Suš. 333.

chrleti, k chrliti. Part. kamením chrlege Ben. 2. Reg. 16, 13.

chyběti, k chybiti. Part. nč. chyběl atd. Us.; dial. chybʼało BartD. 1, 127 (laš.). Srov. pol. chybiać. praes. chybia es fehlt Linde s. v.

-jíčěti v. -žíčěti.

-jiežděti, -jížděti, k jězditi. Nč. -jíždím, -jížděti, -jížděl. Dial. vyjíždžám BartD. 1, 79 (rožn.), vyjíždžat t. 15 (zlin.), když ze dvorka vyjíždžali Suš. 83, ježďat BartD. 1, 33 (pomor.), přijížďali t. 2, 151 (slavk.).

kácěti, ke kotiti. Nč. kácím, káceti, kácel atd. Dial. kácám, -áš. pl. 3. -ajó, kácať, kácal, kácané BartD. 2, 30 (holeš.) a j., a kácim, -iš pl. 3. -ijó t. 2, 82 (olom.); kátět atd. t. 278 třeb.).

-kájěti, ke kojiti: odkájeti, ukájeti atd. Jg.

káleti, ke kaliti, stsl. kaljati inquinare. Praes. lidé ústa kalegy Alb. 30ᵃ. Part. aby nezkalel své dušě t. 6ᵃ, by tebe bláto nezkalelo UmR. 313.

-kážěti, ke kaziti. Praes. prziekazyete Modl. 21ᵇ. Impt. neprziekazyey Pass. 321. Inf. prziekaziety t. 276. Part. aby neprziekazal t. 345, kdež nic neprzyekazalo DalC. 2, neprziekazieli Pass. 524. Nč. překážím, překážel atd.

klácěti, ke klátiti: skláceti, zakláceti, překláceti Jg., příjm. Klácel.

klaněti, -kláněti, ke kloniti Praes. uclanaiut ze t. j. ukláňajút sě devitant Greg.; všecko sě klanye Hod. 83ᵇ. Impt. neklanyey sě Ol. Ex. 34, 14, jemu se klanieyte Ben. 4. Reg. 17, 36. Part. klaniege sě NRada 434, klaniegijcze se Ben. Jos. 22, 17. Part. abych sě klanal tvým bohóm JiřKap. 4, newzklanal non direxit ŽKlem. 100, 7. Nč. klaním se, klaněl se atd.; dial. kłaňám sa BartD. 1, 8 (zlin.).

klécěti claudicare, z klęk-. Praes. (kóň) klecie Hug. 414, často manželky na cti klécejí Tkadl. 2, 83, (lidé) kleczegi na obě straně ChelčP. 10ᵇ. Inf. mrcha (kůň, nově okovaný) počne kleczyti Hrad. 132ᵃ. klíceti Reš. Jg. Part. aby kleciegie nezablúdil Koř. Žid. 12, 13. Part. ten plášť nebyl žádné paní vhod, jedno té, jež podlé cti neklécala, a každé té, ježto jest na cti klécala, ten plášť krátek a nevhod byl Tkadl. 1, 14. V češtině záp. zaniklo. Dial. novotv. podle V. 2.: kráva kléče BartD. 1, 221 (val.).

klícěti, z klik-, stsl. klicati, kličą clamare. Part. podle V. 2: srdečným pláčem kliczucze UmR. 93.

-klúzěti, ke kluditi. Nč. -klízím, uklízeti, uklízel atd.: dial. poklízat., poklúzat BartD. 1, 7 (zlin.), odpoklúzáł t. 168 mor.-slc.; klidět t. 2, 225 (třeb.).

kolácěti vedle kolátati: ano se kolácij leccos na mysli RokycKlem. 133ᵇ.

-končěti, ke končiti. Praes. já ſkonczyeyu Pass. 316, (oni) ſkonczieyu hladem ŽWittb. Deut. 24. Aor. v. v § 154. Part. zzconchzal jest ApŠ. 66, Natalia ſkonczala Pass. 482, jiní svatí ſkonczieli t. 480. Part. dokonchzaw

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).