Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<269270271272273274275276277>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[273]číslo strany tiskuěleju, žěleti, rus. žalêtь, stsl. želêti, želêją lugere. Praes. žěleju atd.: zloděj zzele, že j’ kradl Štít. uč. 128ᵇ; člověk zyele Alb. 16ᵇ; toho selewye AlxBM. 1, 21; jsú, ješto zzelegy, že jsú zle činili Štít. uč. 128ᵇ. Impt. žělej: ty nezeley, že máš umřieti, ale zeley, ež atd. Štít. uč. 150ᵃ; viz a zieley mne Ans. 2, zzeleyme své viny Štít. ř. 221ᵇ, zieleyte mého syna Hrad. 50ᵇ. Impf. žěléch: Nero zieleſſe Pass. 298. Part. žělejě: Petr zaplaka zielegie Pass. 289, potřěse sě země zielegyczy Hrad. 92ᵃ, želegicze ChelčP. 57ᵇ. Part. žělel: abych pozelel ŽKlem. 157”, Nero zielel Pass. 299, mudřec želel Troj. 197; odchyl.: by kto spolu zielal qui contristaretur ŽKap. 68, 21, srov. dialekt. želali desiderare. Nč. želím pl. 3. želejí, impt želej atd. – K tomu novotv. žě iti v tř. IV.

2. vzor trpěti, trpu.

Sem patří slovesa třídy třetí, jejichžto kmen praesentní jest -i, na př. psl. tьrp-í- stsl. trъp í- č. trp-i-, slyš-i- atd. Kmen infinitivní je tьrp-ê-, slyš-a- atd. [= Lesk. IV. B].

Tvary slovesa vzorového jsou

praesens indik.:

sg. 1. trṕu, -i; -ím

du. 1. trpívě, -va

pl. 1. trpím, -me, -my

2. trpíš

2. trpíta

2. trpíte

3. trpí

3. trpíta

3. trpie;

imperativ:

sg. 1. –

du. 1. trpivě, -va

trpvě, -va

pl. 1. trpim...,

trpme, -my

2. 3. trpi

trp

2. 3. trpita

trpta

2. 3. trpite

trpte

imperfektum:

sg. 1. trpiech

du. 1. trpiechově, -va

pl. 1.trpiechom, -me, -my

2. trpieše

2. trpiešta, -sta

2. trpiešte, -ste

3. trpieše

3. trpiešta, -sta

3. trpiechu

-ie- ze staršího -ⁱá-;

aorist:

sg. 1. trpěch

du. 1. trpěchově, -va

pl. 1.trpěchom, -me, -my

2. trpě

2. trpěsta, -šta

2. trpěste, -šte

3. trpě

3. trpěsta, -šta

3. trpěchu;

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 25 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).