Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<551552553554555–556>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

407, 3 nedoloženo oprav: poďva... abychva pojedla, dokavad nezvieva, zda snad smiluje se buoh Adam 198a (Krok 2, 214)

14 zd. doplň: Na tom wzviéſte, že hospodin bóh váš živý prostřěd vás jest Bosk. Jos. 3, 10 hoc scietis, quod dominus deus vivens in medio vestri est, Vy newieſte, co já vědě Leg. Jakub (Zkáza Jerus.) 40

408, 3 n. doplň: Sing. 2.: przezwiez Praž. Eccli 37, 9 prius scito, przezwěz NUK XVII G 11 , 226; pl. 2.: Vyzvězte, vyšpehujte Jafet, Meč 5a

415, 17 zd. dnšě má být dušě

417, 13 doplň: négſa HusVýkl. (Konáč) 11 B, négſú t. 13 A, negſúce t. 62 H

425, 5 doplň: A když budieſſe ve žni, budiechu žieti Otc. 34a (80, 7), A ti (mnichové) všicni svým úsilím ve žni což biechu neb budiechu přinesli, toho všeho svatému Serapionovi otci polovici dadiechu Otc. 34a (80, 4)

433, 1 Mat. 6, 21 má býti Mat. 6, 30

ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD

Sekce jazyka a literatury

HISTORICKÁ MLUVNICE JAZYKA ČESKÉHO

DÍL III.

TVAROSLOVÍ

II. ČASOVÁNÍ

S opravami a doplňky akademika Františka Ryšánka

Vazbu navrhl Jiří Ledr

Vydalo Nakladatelství Československé akademie věd

jako svou 715. publikaci

Odpovědný redaktor dr. Jaroslav Vácha

Technický redaktor Jan Rejdal

Ofsetem vytiskla Svoboda, grafický závod, n. p., Praha

Formát papíru 70×100 cm – 43 AA, 43,61 VA –

D-583229

Náklad 1250 výtisků – 12/5 – 3. vydáni

Cena váz. výtisku 43,- Kčs

56/VI-1

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 12 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).