Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<430431432433434435436437438>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

AlxBM. 4, 8, ž’ zem byl nečstně život weda t. 8, 32, pak-li zem byl pravdy branye t. 8, 38, či zem byl v čem právo mina t. 8, 7, či jáz byl křivě zudye mimo právo dary bera t. 8, 17 sl., že sem to byl často ſlychage TandZ. 183ᵃ, jimžto sem byl dřéve ṡkodie Baw. 57, jehož sem byl driewe pṙemoha, toho mě již tlačí noha t. 57; - sg. 2. bylas jeho newieduczy Hrad. 43ᵃ, jehož sy byl sbožím plodie Baw. 47; - sg. 3. (sv. Petr) vždy byl uplacagie ApŠ. 144, nijeden byl tak mnoho skota gmagie LMar. 11, (Anna) byla k bohu salugiuci t. 23, jenž mi byl věrně zluſie t. j. byl slúžě AlxBM. 8, 21, což byl bez rady chzinye AlxB. 8, 13, gdežto byl mnohý nevieda, kam král chtěl, kam-li byl gieda AlxBM. 2, 20, byl geſt pán Ježíš wymietage diabelſtwie ChelčP. 87ᵃ, v Betaný kdežto byl Jan krztie t. 18ᵃ, žádný nebyl tomu odpíraje Bartoš Písař 71; - pl. 3. již (strážcové) nebyli nice chzinyecze, jedno zavše na to zrſiecze, aby atd. AlxB. 7, 28, byli ſu otecz a matie diwicze ſe ChelčP. 26ᵃ;

fut. budu nesa atd.; sg. 2. na ňežto budeſſ mienye PilD., kdež budes na věky wiezye Hrad. 129ᵃ, budes ſie radugie t. 137ᵇ, ty vždy budeſs chtie onomu, ješto ho doma nenie Štít. Pař. 112ᵇ, (vóle) byla chtiecz zlému, bude táž vuole chtiecz dobrému ŠtítBud. 142, budeš ryby lapaje Kar. 47, když se budeš sám v ni (radu) wsadie Baw. 72, kudyž koli budeš chodie t. 98; - sg 3. že on bude napokon zzudye t. j. bude súdě svD. 41, však ho strach bude odtyſſchzie AlxBM. 5, 27, ten tobě bude škodie Baw. 47; - pl. 3. ješto budu bohu ſluziece Hrad. 7ᵇ, (chudí) budu pozziwagiczz nasycenie Kruml. 319ᵇ, nastanau časové nebezpeční a budau lidé sami se milujíce Bartoš Písař 333;

impt. buď nesa atd.: sg. 2. poď sem (Kriste), bud mú milost kogye Rúd. 21ᵇ, bud nezadagie jich sbožie OpMus. 149ᵇ, mdlejšiemu buď vždy howiege Baw. 49, najmenšiemu bud howiege t. 56, bud (ty) prospěcha hledage t. 55, což když činíš, vždy konec buď smyslně vzṙe t. 65, bud se v chlévě tage i bezpeč bud tudiež hrage t. 74, tu radu bud w pamiet wsadie t. 75, nebud družce tiem zlým znobie (křivdili) t. 79, bud na družce vždy čest wloże t. 79, budiž mi službu odplatie t. 89; nebyway svět miluge ŠtítMus. 119ᵃ; - sg. 3. bud vás každý ſliſie Kat. v. 1691, ni sě kto bud o tom tocze t. v. 357, bud (on) bohatie mú chudobu Baw. 52 a j.; - pl. 1. é, nebudme milugicz svět! ŠtítMus. 125ᵃ;

kond. bych byl nesa atd.: sg. 1. ne (než) bych v takové příslovie byl upadna AlxBM 3, 42, (nežli bych) byl svú vlast pohanye t. 4, 2; - sg. 3. nechtě by cz w tom byl mina AlxH. 4, 15, když juž mní kto by byl ziſſchzie t. j. by byl zíščě AlxBM. 5, 26, mniece by tu byl lesie t. j. by byl ležě ApŠ. 35, by tě byl odwratye Rúd. 12ᵇ, nestala sě jemu ta příhoda, by kto byl jeho s koně sboda Trist. 241; - pl. 3. by n’údatní lepších zřiece byli také lepšiu chtyecze AlxB. 8, 29, (pohané) by byli svých modl odlſupiecze t. 6, 22; - part. -lъ někdy vynecháno: Tandarius

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).