Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.
<<<<<275276277278279280281282283>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

JeronMus. 18, trpyeno Alb. 79ᵃ, trpěný Rosa 170, trpěn, -a Us., trpěni TomP. 4, 93, trpjenŷj BartD. 2, 274 (jemn.); hlas ſlyſſan jest Pass. 304, t. 403, uſlyſſana jest prosba t. 275, vſlyſſanu učiní hospodin chválu Pror. 22ᵇ, pak-li to bude vſlyſſano ML. 121ᵇ, ſlyſſyeny sú hlasi Pass. 314, uſlyſſyeny jsú hlasové t. 162, ež jsme byli vſlyſſyeny Štít. ř. 232ᵇ, nebyli ſlyſſieni Kladr. žalm 18, 4; póst kak drzzan má býti Štít. ř. 205ᵇ, jsú některá oblehčenie obdrzana Štít. uč. 73ᵇ, (hřiechové) zadrzyeni sú Koř. Jan 20, 23, (Němci) za hosti drzijeny byli Pr. pr. 242; hlasové uſliſſany jsú Pass. 590 (část mladší), mnozí nebudú vſlyſſany Alb. 62ᵃ; slib bláznivý nemá držien býti HusE. 1, 266; wyſłyſſána ſau słova Br. Dan 10, 12, držánu býti Br. NZák. 217ᵃ a wyſłyſſáni budau t. 16ᵇ, zadržáni ſau t. Jer 3, 3; uzrzien ŽGloss. 83, 8, uzrſien ŽKlem. tamt., prziezrziena Štít. uč. 56ᵃ, wypowiedien Troj. 210ᵃ, zapowyedyena Štít. uč. 87ᵃ, viedyeno PilB. atd.; trpěn, slyšen, držen, zamlčen, uzřen, viděn, -a atd. Us., v usu knižném též archaisticky slyšán, držán, -a. – V koncovce bývá zdloužení: trpěn- má trpíeno býti VšehK. 11ᵇ, nemají trpíeni býti t. 11ᵇ, trpijno Háj. 349ᵇ, trpín fem. -ína n. -íno Rosa 170; widíen jest HusPost. 64ᵃ, widijeno Hrub. 175ᵇ, widijeny t. 184ᵇ, widijn Háj. 52ᵇ, jsú widijni t. 199ᵃ powyedijeno Štít. ř.34ᵇ, powiedijeno Hrub. 232ᵃ, przedpowiedijn ChelčP. 137ᵃ, powiedijna t. 100ᵃ, věci powiedijny jsú t. 106ᵃ, powiedijno Háj. 37ᵇ, bylo ſedijno Kold. 17ᵇ; obezrzyna EvOl. 81ᵇ, ſliſſyn (křik) t. 129ᵇ, ſlyſſjn Rosa 170; trpín, zapovědín, zvláště neutr. -íno, druhdy v usu knižném; dial. povědino, vetrpino BartD. 2, 219 a 220 (třeb.) atd. Srov. § 43 č. 4.

h) Substantivum verbale trpěnie, slyšěnie, , z býv. tьrpênьje, slyšanьje. Na př. utrpienye ŽKlem. 61, 6, utrrpienye Hrad. 5ᵃ, t. 4ᵇ, t. 3ᵇ, ŽKap. 9, 19, trrpienye Hrad. 57ᵃ, vtrpienye JeronMus. 3, zlého trpienie Kruml. 284ᵇ, bdienye ŽKlem. 76, 5, k uſliſſenyu ŽKlem. 102, 20 atd.; trpění, slyšení Us. – V nářečích bývá slabika předposlední zdloužena: držéní BartD. 1, 208 (zlin.), slyšéní, mlčéní, křičéní, běžéní atd. (val., sdělení dr. J. V. Nováka); zřídka -ání: slyšání (též); doklad tomu starší: k wydijnij Brig. 34ᵇ.

Některá sloves ajednotlivá tohoto vzoru.

boju sě, báti sě stsl. bojati sę timere. Kmen infinitivní boja- stahuje se v č. b í- (vždycky dlouhé); stažení to je z doby předhistorické; když potom nastalo přehlasování a-ě, slyšal pl. slyšěli atd., nebylo ve staženém již bá- podnětu, který přehlásku tu způsoboval, a je tedy part. bál pl. báli proti slyšal pl. slyšěli, inf. báti pruti slyšěti atd. Srov. zde doleji stojů, státi. – Praes. boju sě atd : sg. 1. sě bogu Túl. 30ᵇ, boiv sě DalHr. 8, sě boyu Pass. 310, t. 359, bogyu sě DalC. 8, nezbogiu sě ŽKlem. 15ᵇ; protož sě bogim Apoll. 139ᵃ; pl. 3. již ſie bogie ŽKlem. 21, 26, ŽWittb. 21, 24 atd.; bojím se atd. Us. Impt. boj sě atd.: boy ſie ŽKlem. 21, 25, boite

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).