Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, II. Časování. Praha, 1958.

[Generovaný obsah]

I. vzor minuti, minu.

Kmen praesentní slovesa vzorového jest mi-no-, mi-ne-. Kmen jeho infinitivní jest mi-ną- č. mi-nu-; přípona -ną č. -nu drží se v tvarech infinitivních veskrze.

Tvary slovesa vzorového jsou:

praesens indik.:

sg. 1. minu

du. 1. minevě, -va

pl. 1. minem, -me, -my

2. mineš

2. mineta

2. minete

3. mine

3. mineta

3. minú, -au, -ou;

imperativ:

sg. 1. –

du. 1. miňve, -va

pl. 1. miňme, -my

2. 3. miň

2. 3. miňta

2. 3. miňte

imperfektum:

sg. 1. miniech

du. 1. miniechově, -va

pl. 1. miniechom, -me, -my

2. minieše

2. miniešta, sta

2. miniešte, ste

3. minieše

3. miniešta, sta

3. miniechu,

-ie- ze staršího -ⁱá-;

aorist:

sg. 1. minuch

du. 1. minuchově, -va

pl. 1. minuchom, -me, -my

2. minu

2. minusta, -šta

2. minuste, šte

3. minu

3. minusta, -šta

3. minuchu;

tvary jmenné:

inf. minúti; sup. minút;

participium

-nt: mina, minúc-;

-mъ: – ;

-lъ: minul, -a atd.;

-ъs: minuv, -vši, -vše;

-tъ: minut, -a atd.;

subst.verb.: minutie.

2. vzor tisknúti, tisknu.

III. Kmen praesentní slovesa vzorového je tisk-no-, tisk-ne-. Kmen jeho infinitivní je tisk-nu-. Přípona -nu psl. -ną je v inf. a sup.; v infinitivních tvarech ostatních zpravidla není, ale analogií dostává se tam také.

Tvary slovesa vzorového jsou:

praesens indik.:

sg. 1. tisknu

du. 1. tisknevě, -va

pl. 1. tisknem, -me, -my

2. tiskneš

2. tiskneta

2. tisknete

3. tiskne

3. tiskneta

3. tisknú, -au, -ou;

imperativ:

sg. 1. –

du. 1. tiskněvě, -va

pl. 1. tiskněm, -me, -my

2. 3. tiskni

2. 3. tiskněta

2. 3. tiskněte;

imperfektum:

sg. 1. tiskniech

du. 1. tiskniechově, -va

pl. 1. tiskniechom, -me, -my

2. tisknieše

2. tiskniešta, sta

2. tiskniešte, -ste

3. tisknieše

3. tiskniešta, sta

3. tiskniechu

-ie- ze staršího -ⁱá-;

aorist silný:

sg. 1. tisk

du. 1. (tiskově, -va)

pl. 1. (tiskom)

2. tišče

2. (tiščeta)

2. (tiščete)

3. tišče

3. (tiščeta)

3. tiskú;

aorist slabý:

sg. 1. tiščech

du. 1. tiščechově, -va

pl. 1.tiščechom, -me, -my

2. (tišče)

2. tiščesta, šta

2.tiščeste, šte

3. (tišče)

3. tiščesta, šta

3. tiščechu;

aorist s -nu-:

sg. 1. tisknuch

du. 1. tisknuchově, -va

pl. 1.tisknuchom, -me, -my

2. tisknu

2. tisknusta, -šta

2. tisknuste, -šte

3. tisknu

3. tisknusta, -šta

3. tisknuchu;

tvary jmenné:

inf. tisknuti; sup. tisknút;

participium

-nt: tiskna, tisknúc--,

-mъ: –;

-lъ-: tiskl, -a atd.; tisknul, -a atd.;

-ъs: tisk, tiskši, tiskše; tisknuv, -vši, -vše;

-nъ: tiščen, -a atd.; -tь: tisknut, -a atd.;

subst.verb.: tiščenie; tisknutie. –

Z tišče- je změnou hláskovou pozdější tišťe-, srov. I. str. 521.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).