[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII B 18]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII B 18, 1r–173v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<<<14v15r15v16r16v17r17v18r18v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

požívati protivných věcí, aby zachoval zdravie své. Takéž i člověk studený pochlebuje studeným věcem, když jest zdráv, a uzdraven bývá protivnými věcmi v nemoci. A jestliže by byla ruka měkká a neukázala by se ta čára, znamenie jest vodokrevnosti a zlého zažitie. Pravie někteří, že máme ji odložiti, ale zle že řečeno jest. Nebo tak řečeno muož býti i o jiných. Nebo jestliže by ta nebyla, máme súditi, že znamenává nedostatky. Ale jestliže by byla čára nalezena rovná a svobodná, spolu držená a dobré barvy, znamenie jest dobrého zpuosobu, veselé a smělosti. Ale jestliže by byla úzká a roztržená, zle barevná, zpětnú věc znamenává. A jestliže by čáry byly bledé na těch miestech, znamenie jest tvrdosti žaludka a bolest žebr. A jestliže by se červenala proti čáře života, znamenie jest bolesti hlavy, vody, jatr a žaludka. A jestliže se červená proti přirozené a byla by tenká a červenající se, znamenie jest suchosti, přirozenú jakožto zimnici, a že by byl zpuosoben tak, aby jej zimnice popadla. A to nám potvrzuje ruka horká a suchá.

O trojúhelníku a o jeho úhlech

Po tom poviem o trojúhelníku a o jeho úhlech. Jestliže by trojúhelník rovnoboký byl anebo blízko toho, znamenie jest zdravie a dlúhého života a přésni, a zvláště jestliže by čáry byly pravé a spolu držené, dobře barevné, a to přicházie z dobrého přirozenie. Jestliže by stulenie trojúhelníka veliké bylo, znamenie jest štědrosti. Ale jestliže by bylo rovné, hladké, dobře barevné, znamenie jest dobrého přirozenie. Jestliže by bylo svraskalé, znamenie jest suchosti.

O úhlech

Po tom poviem o úhlech.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).