[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII B 18]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII B 18, 1r–173v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<<<14r14v15r15v16r16v17r17v18r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

chlípnosti a smilnosti. A jestliže by ta čára byla rozdělená červená, jako tuto [#]obrázek nebo jiný grafický prvek, znamenie jest milovánie s smělostí a dobroplodností. A jestliže by ta čára byla hrubá, přieliš roztržená a rozdělená, znamenie jest mdloby těla a hlavy. A jestliže by byla zmatená a roztržená, od přirozenie bledá a súžená, málo červenající se, znamenává bolest hlavy i židovin, a ta čára když se viece červená na jedné straně než na druhé, znamenie jest bolesti hlavy. A ta čára zle barevná, zle rozdělená na mnohých čarách, znamenie jest na zlé věci, keréž přicházejí z rémy neb z vozhřivky a z ohyzdy, a ta osoba má brzo přijieti proměněnie času z suchosti v déšť, z teplosti v studenost. A jestliže by ta čára měla zbádanie černé, ukazuje hlúpých divóv. A jestliže by ta čára byla bledá a měla by zbádanie červené, jest dobrého pochopu a zlého rozsuzujícieho a pamatujícieho. A jestliže by kříž nalezen byl mezi tú čarú a stolní pod ušincem, znamenie jest putovánie a práce pro čest, pro náboženstvie a pro užitek.

Čára trojúhelníka

Tuto poviem o třetí nižší trojúhelníka, keráž je méně známa a častokrát nebývá nalezena z mladosti. A jestliže by nalezena byla z mladosti, ale na starost nemuož nalezena býti, a že jest tenká a pro tvrdost ruky a dělánie práce, ta, jenž jest se dřieve ukazovala, potom se neukáže. Ale jestliže by člověk byl dvadceti letech neb viece a neměl by již jmenovaných přiekaz, znamenie jest pěnohorkosti. A odtavad vycházie pěnohorkost, křepkost těla a hněv lechký, veselé, milovánie silného vína, pokrmu horkého, nebo přirozenie pochlebuje sobě rovnému, když to člověk napřed znamená, má požívati

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).