[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII B 18]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII B 18, 1r–173v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

vodú, neb s pivem, neb s čím chceš, nekúsaje jich.

Itemcizojazyčný text: Na kohožť Pán Buoh přepustí bolest, poněvadž jest nebezpečná nemoc, najlepšie jest přijieti lékařstvie duchovnie, zpoviedati se a želeti hřiechóv a velebnú svátost Pána našeho Jezu Krista přijieti, a což muože najspieše, když učije hlízu neb jakú bolest, aby púštěl krev bez meškánie. Jest li za uchem, aby púštěl krev z hlavnie žíly z té ruky. Pakli jest pod paží, tehdy z té ruky žíly plicnice. Pakli v třieslech, tehdy z žíly panenské na též noze. A druzí pak na kříž púštějí z ruky a z nohy, a nezle činie.

Itemcizojazyčný text: Po tom púštění, když odpočine, má jemu dryák dán býti vedlé svrchupsaného rozkázanie. A potom jeho něčím posíliti, jakožto žufněm ozimého semence neb něčím jiným, což se komu co líbí.

Itemcizojazyčný text: Nade všecko lékařstvie v ten čas dobré jest mieti dobrú mysl, ani hněvati se, a varovati se bázni, strachu, tesknosti, zlé mysli, nemnoho mysliti, čehož člověk nemuož mieti, i přielišné starosti se varovati.

Když jest mor v které krajině, kterak máš živ býti, tyto věci zachovávaj, ač chceš zdráv býti z boží pomocí, jakož praví všickni mistří křesťanští i pohanští

Najprvé aby se varoval těch miest, kdež mor jest, nebo to povětřie jedovaté kazí čistú krev v člověku i raní srdce, jako jedna ovce nemocná jiné kazí, též hlízovatý jiné raní.

Druhé, dokudž mor jest, zachovávaj dvakrát nebo třikrát do téhodne, kdy jdeš spat, komoru svú nadýmíš, na kuthanu vlože pelyněk, jalovec, dřievie, bobek, zavra komoru,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).