[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII B 18]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII B 18, 1r–173v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

podlé čáry života. Když svrchu proti spojení byla by čára jakožto χcizojazyčný text řecké, znamenává zbožie, a čím viece bylo by těch zpuosob, tiem viece zbožie neb duostojenstvie, a zvláště jestliže by byly upřiemé. Ale jestliže by byly křivé a podvrácené, znamenávají zpětnú věc. A když od čáry srdce stupují čáry proti stulení, znamenie jest netrpědlivosti, jestliže by byly červené. Opět jestliže by na čáře života byla nalezena zrna červená, nezprávně položená, znamenie jest sváru a smilstvie. Tak, že by člověk skrze svuoj svár a smilstvo učinil by i krve prolitie. A jestliže by byly čáry přicházejície od čáry srdce, jdúce proti palci, znamenie jest kalostudenosti. A jestliže by blízko čáry srdce proti přijaté bylo jakožto okrúhle, ztratí ten jedno oko. Pakli dvě, tehdy ten ztratí obě dvě oči. A jakož někteří pravie, jestliže by tři čáry šly od čáry srdce proti palci a jiná čára šla by přes ně, znamenie jest malomocenstvie.

Čáry zvláštnie. O čáře prostřední přirozené znamenaj

Po tom poviem o prostřední přirozené, keráž jiným jménem nazvána jest mozková. Nebo když ta jest upřiemá čára náhrbovatá, svobodná a hluboká, dobré barvy, znamenie jest dobrého zpuosobu a přirozenie a dobré krve, ochotnosti a vtipnosti. A jestliže by byla zřiezená a hluboká, zjevná, dosti dlúhá, znamenie jest dlúhého a dobrého života. A jestliže by přese všecku dlan šla, znamenie jest krátkého života a blízko k smrti, a zvláště že by šla proti konci, činieci kříž. A jestliže by ta čára byla přieliš hrubá a svobodná, znamenie jest hlúposti a nemúdrosti. A jestliže by byla hluboká a hrbovatá a plná dolcóv červených, znamenie jest tak velikého

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 5 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).