[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII B 18]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII B 18, 1r–173v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

přijmi dým v usta i v nos, zavra oči. A též zítra učiň pro pot, požívaj zítra a večer sedm neb devět zrn jalovce, natra bobku sobě v pitie.

Třetie, z komory nevychoď, až topeničku, omoče v uocet neb u víno, snieš, neb jalovce sedm zrn.

Čtvrté, nebuď lačen, ani se dlúho, ani mnoho posť. Prvnie krmě vždy buď octová, neb jed od srdce pudí, pitie čistá, nepřieliš silná, vždy buď pln, ale přes mieru ani pí, ani jez, ať povětřie zlé nemuož v tě vstúpiti. Všech krmí, ješto velmi pálé, varuj se, též i pitie.

Páté, varuj se všech obecných lázen v ta miesta obecná, kdež sú hlízovatí, ale sdravými rád přebývaj v pokoji svém.

Šesté, dokudž trvá mor, vždy buď vesel, a což pravie o smrti, čiň se toho neslyše.

Sedmé, vždy něco drž v ruce, jakožto kořenie, a vonějž k němu. Nebo pižmo v jablku, ořechy dva neb čtyři vlaská sněz, nebo rútu zetra, anebo vezma šalvěje a zrn několik bobkových, třeného zázvora píž v dobrém víně, a budeš bezpečen s boží pomocí.

Pakli čiješ v sobě hlízu aneb znamenie hlízy, jako jest bolest hlavnie nebo klánie na hrdle, pod paždí neb na stehně, vždy přijímaj pilule, ješto slovú morné, s vínem horkým, nebo anéz nebo bobek třený.

Pakli čiješ bolest, ana vyskočila, tehdy ihned, jakž najspieše móžeš, doněvadž den nenie nebo čtyřmezcietma hodin, kaž sobie púštěti krev z žíly hlavnie, ješto jest mezi palcem a prvním prstem na té ruce, s které strany jest hlíza. Pakli pod paží, tehdy z té ruky, jako jest hlíza, pusť z žil. A pakli jsi nepúštěl dřieve z žil loketních, ale púštěj z srdečné žíly, ješto jest mezi najmenšiem prstem a druhým podlé něho. Pakli na lóně, tehdy z té žíly pusť krev, z panenské žíly, která jest pod článkem, vlože ruku i nohu v teplú vodu, když chceš púštěti. A po tom púštění ihned přijímaj dryák, nebo lanýž rozhorče, nebo jalovec rozetra, nebo bobek s horkým vínem vypije, polož se, nespiž, až se vypotíš dobře, a když se vypotíš, tehdyť s boží pomocí nic nebude.

Přielišného se diela varuj a chuoze vždy varuj i děl manželských ten čas, dokud mor trvá.

Toť jest těch sedm věcí, na nichž všecko zdravie leží. A jest vybráno ze všech knih lékařských krátkými slovy. A ktož by proti tomu mluvil, ten by mluvil proti mistrovi Avicenovi, Ipokrasovi a Galienovi. Amen.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).