[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII B 18]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII B 18, 1r–173v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

odpuštěno púštěti.

Osmé znamenie

Štír jest osmé znamenie, prostřednie, studené a vlhké, spuosoba vody. Jemu jsú přispojeny nádoby hanby, zadek, klúby i s měchýřem. A když jest Měsiec v druhém prostředku, tehdy někteří múdří chválé púštěnie.

Deváté znamenie

Střelec jest deváté znamenie, dobré, horké a suché, spuosoba ohně. Jemu jsú přispojeny kosti a chřbetná kost. V tom znamení dobré jest púštěnie.

Desáté

Kozorožec jest desáté znamenie, zlé, studené a suché, spuosoba země. Jemu jsú přispojeny kolena a čieška, ješto jsú na kolenú. V tom znamení jest zapověděno púštěnie. Ale rozsievati a štěpovati stromy jest dobré.

Jedenádcté

Vodnář jest jedenádcté znamenie, prostřednie, horké a vlhké, spuosoba země. Jemu jsú přispojeny strany od kolenú až do hleznóv. V tom znamení jest odpuštěno púštěnie.

Dvanádcté

Rybnář jest dvanádcté znamenie, prostřednie, studené a suché, spuosoba vody. Jemu jsú přispojeny podešvy na nohách. A múdří nechválé, ani hyzdie v tom znamení púštěnie.

A jest znamenati to všecko, ješto tu od žil púštěnie a od času, v němž jest dobré, anebo zlé, jakož pověděno jest. I jest zvláště rozuměti po běhu Měsiece, ale ne jiných planet. A také o zdravých ve zdraví se chovati. Ale nezdravým a potřebným žádný čas nenie uložen, protož takovým lidem potřebným netřeba čakati času ani znamenie, v němž dobré, anebo zlé jest púštěnie. Ale když potřebie, tehda púštěti ve jméno božie.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).