[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII B 18]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII B 18, 1r–173v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Súd Měsiece

Od jitra až do poledne panuje živel ohně. A od poledne až do noci panuje povětřie. Od rozdělenie dne a noci až do puol noci panuje živel země. Od puol noci až do dne panuje voda. Již jest znamenati, v kterém živlu Měsiec nov bude, ješto ten čas panuje, a kteraký spuosob toho živlu jest, v němž Měsiec nastal jest. Potom povětřie toho Měsiece najviece bude, to jest přirozenie, a nepochybuje. Oheň jest horký a suchý, povětřie jest horké a vlhké, země jest studená a suchá, voda jest studená a vlhká.

Zpráva proti šelmovému času, točižto proti moru, kterýžto z božieho dopuštěnie jest a z běhu planet a hvězd, teď se píše

Najprvé dobré jest, muož li to býti, aby člověk tu nebyl, kdež mor jest. Druhé, aby bánie ani strachu o moru neměl, neb o to časté mluvenie a rozjímanie přivodí k hlíze.

Itemcizojazyčný text: Když jest čas vlhký a mokrý a dšťový, anebo mlhový, anebo šelmový, aby nemnoho na povětřie ven chodili, ani túlali. Ale prvé, než kam vyndete, zakúřiti něčím vonným, jakožto bielým kadidlem neb červenú lebedkú, bobkem, ruoží neb jinú věcí vonnú. Druhé, kdež léháte, než lehnete, když jest čas vlhký a mokrý, aby prvé bylo zakúřeno něčím vonným, jakožto nahoře praveno jest, aby ten dým opravil zkažené povětřie, a to má činiti čtyřikrát do tého dne.

Itemcizojazyčný text: Ráno, nežli mezi lidi vendete na povětřie, máte vždy přijieti lektvaři jako vlaský ořech neb méně, jenž slóve dulce amarumcizojazyčný text, anebo prachu, jenž slóve prach mistra Křišťana, jednú v tém dni přijmi jako vlaský ořech s vínem nebo s jíchú ozimého

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).