[Lékařství neznámého františkána, rukopis NK XVII B 18]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII B 18, 1r–173v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

semence anebo s polévkú.

Itemcizojazyčný text: Miesto toho dobré jest ráno požívati citvaru, hřebíčkóv nebo třemdaly nebo kozlíku, bedrníku, jalovce, ředkve neb vlaských ořechóv s rútú a s fíky. Pakli toho všeho nenie, tehdy má ráno sniesti topeničku omočenú v uocet nebo cibulky s vepřovú pečenkú neb pták pečený, aby vždy lačen nechodil na povětřie.

Itemcizojazyčný text: Když jste mezi lidmi, vždy máte něco vonného voněti, nebo pelynek, nebo majoránu, brotan, balšán, nebo jinú věc vonnú.

Itemcizojazyčný text: Nemá trpěna býti žiezen, ani hlad, ale často má jedeno býti i pito, ale po málu, napřed krmí kyselých, jestliže by dušni nebyli a nekašlali. A viece aby pečitého požívali nežli s jíchami a tiem ovoce méně a ryb a mléčného všelikterakého i hrubých krmí nepožívali.

Itemcizojazyčný text: Do lázny obecné často nechoditi, a zvláště byl li by kto tam hlízovatý. A také s hlízovatým nechoditi, ani v jistbě s ním seděti. Pakli by chtěl kto, ale něco vonného sniesti a voněti, a k němu se nemá nachylovati. Pakli kdy chcete do lázně jíti, ale prvé se napiti toho prachu z apateky před láznú a s ozimým semencem v jíšele vinném aneb v pivném. Anebo ráno vzieti dryáku jako léskový ořech a rozpustiti s vínem neb s pivem a vypiti a do lázny jíti a v suše se potiti a po lázni jiedla nechati za hodinu najméň.

Itemcizojazyčný text: Dobré jest jednú v měsieci dryáku požívati po puol noci a lehnúti v loži a přikryti se dobře, a sám aby lehl, a potiti se dobře, a vzieti jeho tak mnoho, jako se svrchu píše.

Itemcizojazyčný text: Těchto pilulek morných máte požívati ráno neb na noc čtyřikrát do tého dne, a jsúť velmi dobré, vzieti jich sedm neb devět, zapí je s vodú,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).