Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

koli sú kolena neb stupni blizšieho bez konce, když toliko blízkost kolena byla by dokázána.

Z toho ze všeho toto jest vybráno {o nápadiech}meziřádkový přípisek mladší rukou

Ktožkoli chce nápad dědičný mieti, má k tomu po meči, t. s strany otce, přirozený býti.

Opět súdie li se příbuzní otcovi a příbuzní mateřini o dědictví, obdržie právo příbuzní otcovi a ne mateřini, avšak přišlo li jest to zbožie od rodičóv mateřiných, tehdy také příbuzní mateřini právo obdržie.

Opět ktožkoli v příbuznosti jedniem stupněm neb kolenem jest blizší buďto s strany otce neb mateře, ten statek od předkóv pozuostavený spravedlivě obdržie. A což die se s strany mateře, rozumie se toliko o věcech mateřiných, jakož se o tom svrchu píše, že k tomu toliko vlastní blíženci právo mají, t. uterini.cizojazyčný text

Opět dokudž se {jsú}meziřádkový přípisek mladší rukou živi příbuzní v řádu vstupujíciem a sstupujíciem rovně, dotud dědictvie nespadá na pobočnie, bratřie však umrlého s jeho rodiči rovně k dielu bývají dopuštěni.

Strom příbuzenství {spolukrevných}meziřádkový přípisek mladší rukou vstupujíciech v tomto okršlku

prapradědprapradědováčtvrtý
pradědpradědovátřetí
bratrprvníděddědová neb babadruhýsestraprvní
synbratruovdruhýotecmátěprvnídcerasestřinadruhý
vnuksestřintřetívnukvnukadruhývnukasestřinatřetí
pravnukbratruovčtvrtýpravnukpravnukatřetípravnukasestřinačtvrtý
prapravnukprapravnukačtvrtý

První pokolenie příbuzenství v tomto okršlku

První pokolení v tomto okršlku

žena, někdy bratrova vdovaprvníbratrprvníprvní stupeňprvnísestraprvnímuž, někdy sestřin vdovecprvní
žena syna bratrovadruhýbratruov syndruhýdruhý stupeňdruhýsestřina dceradruhýmuž dcery sestřinydruhý
žena vnuka bratrovatřetíbratruov vnuktřetítřetí stupeňtřetívnuka sestřinatřetímuž vnuky sestřinytřetí
žena pravnuka bratrovačtvrtýbratruov pravnukčtvrtýčtvrtý stupeňčtvrtýpravnuka sestřinačtvrtýmuž pravnuky sestřinyčtvrtý
pátýpátýpátýpátýpátý

Strom příbuzenství sstupujících

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).