Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Kapitola prvnie o obdržení dědictvie a nároku

Ač ten, ktož vládne dědictvím, držal by je rok a den a svobodně bez narčenie jím vládl by, narčenie od kohožkoli potom učiněné daremnie jest a marné. Ale dřieve svrchupsaného času, jenž v sobě zavierá přípis, t. drženie bez nároku, jenž v měscké při jest roční a denní, dlužen jest prodavač kupujíciemu dědictvie odevzdané od všelijakých nárokóv vypraviti.

Opět narčenie činící jestliže po zprávě učiněné rok a den ustavičně přestal by, aniž by toho nároku súdem konal, pro zapsánie učiněné zbaven bude práva svého.

Odevzdání dědictvie

Odevzdánie slove od skutku rychtářova, protož na svědectvie odevzdánie vedlé obyčeje súdu právo jeho má býti zaplaceno. Opět dědictvie od prodavače v ruku rychtářovu najprv má dáno býti, a ten je potom dále kupujíciemu odevzdaj. Opět ktož dědictvie a zvláště za měsckú zdí ležície před súdem odevzdává druhému, žádá li, má jemu uručiti, aby dokudž jemu miestně a dědičně zapsáno nebude, od nárokóv práva aby jemu je zpravil, ale nenie potřebie, aby od mocné ruky neb od násilé toho jemu hájil a bránil.

Odevzdá li opilec v noci dědictvie

Opilec ač v noční čas před některými přísežnými dědictvie svého druhému odevzdal by, takové odevzdánie jakožto nepevné z práva nemá před se jíti, proto také, že skutkové súdní a zvláště v měsckých přech, t. v úmlúvách, v prodajích, v kupování a nápodobných věcech, ve dne mají jmieni býti, a což se v tom času děje, s rozmyslem od těch, jenž

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).