Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

pokuty nebude platiti.

O vedení zloděje k súdu

Zloděj v skutku neb v krádeži jsa lapen, jakž jest lapen, tak má před súd veden býti, ačkoli rychtáři polapen byl by, dán v sazenie bez jistiny neb bez krádeže, avšak bez překážky toho, bude li lapen s krádežem, tehda i s tiem krádežem naň zvázaným před súd veden bude.

O přísaze zloděje

Jestliže by po prvé obžalovaný z krádeže a nejsa lapen při skutku ani znamenán neb zapsán maje se přísahú očistiti pochybil by, a krádež byl by tak malý vedlé šacovánie, že by proto nebyl hoden šibenice, tehda zaplatie ten šacunk za pokutu rychtářovu a za proviněnie k slúpu přivázán jsa metlami skrovně mrskán buď, nebo vieceť jest hoden milosti řečený obžalovaný, když v přísaze padne, nežli ač by krádež jakžkoli malý u něho byl by nalezen.

O zloději práva ztraceném

Když se obecně mezi lidmi die, že zloděj nebo jiný zločinec zbaven jest práva svého, to nemá rozuměno býti tak, aby jemu nikdy nebylo dopuštěno očištěnie, nebo toliko tak jest zbaven práva svého, že svědectvie za právo jiného, poniž {když}meziřádkový přípisek mladší rukou jest zlopověstný, vydati nemuože.

O zamlčení krádeže, že jest škodné

Ač by komu s cizími věcmi jeho vlastnie věci byly ukradeny a on by o tom mlčal a ani před súsedy ani před učedlníky súdu v čas určený nezjevil by toho krádeže neb škody, ten cizé věci zaplať. Opět pozdné {lenivé}meziřádkový přípisek mladší rukou zvěstovánie {vyznání}meziřádkový přípisek mladší rukou, jenž kto potom činí o svých vlastních věcech ztracených, nenie jemu prospěšné, nebo zdá se, že by všetečně z osvědčenie svědkóv a nezvěděnie pravdy k tomu hnut jest. Prospěšné

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).